Eprin
CZ|EN

Odpadové hospodářství Econit

Systém sběru tříděného odpadu ve Vaší obci nebo společnosti.
 
 

1. Popis systému

Obec vybírá od občanů tříděný odpad a podle množství odevzdaného nebo tříděného odpadu dává za odměnu slevy z celkové částky, kterou občané ročně platí za komunální odpad.
 
Sledují se tyto druhy odpadu:
 • PET lahve
 • Nápojové kartony
 • Papír
Pro PET lahve a  nápojové kartony je systém následující:
Obec vydává občanům speciální evidované pytle. Občané je pak po jejich naplnění buď odnesou do třídírny odpadů, nebo je zanechají na několika určených sběrných místech v obci, odkud je zaměstnanci OÚ svážejí. Pracovníci je pak v třídírně zaevidují pomocí offline terminálu MOTOROLA MC3090. U každého odevzdaného pytle zkontrolují správnost obsahu. Pokud je pytel plný a obsahuje požadovaný druh odpadu, pak systém automaticky zaeviduje bonus občanovi, jemuž byl pytel vydán.
 
Papír občané nosí přímo do třídírny odpadů. Bonus se přiznává za každý řádně svázaný balík, který má minimálně 10 kg.
 
Systém se skládá ze 2 částí: 
 • Program pro PC
 • Program pro mobilní terminál MOTOROLA MC3090

2. Program pro PC

2.1. Základní obrazovka

Každý občan, který se rozhodne zapojit do sběru tříděného odpadu, je registrován podle čísla popisného svého bydliště a jména. V pravé části obrazovky jsou vidět čísla vydaných a dosud neodevzdaných pytlů. Obec tím chce zamezit, aby si někdo nabral větší množství pytlů a používal je k jinému účelu, než bylo určeno. Při zobrazení této obrazovky na počítači je také možné přímo na OÚ vydávat pytle na odpad.
 
K počítači je připojen jednoduchý scanner čárového kódu. Pracovník OÚ vybere požadovaného občana ze seznamu pomocí čísla popisného a jména. Zvolí, zda vydává pytle na PET lahve nebo nápojové kartony, a načte čárový kód z vydávaných pytlů. Pytle je rovněž možné vydávat v třídírně odpadů a evidovat je pomocí offline terminálu MC3090 – bude popsáno dále.
 

2.2. Nastavení parametrů

Zde je možné nastavit parametry systému, nastavují se následující parametry:
 • Celková roční platba za odpad bez bonusů
 • Kolik Kč činí sleva za každý přidělený bod
 • Kolik bodů se přiděluje za pytel s PET lahvemi odevzdaný v třídírně a kolik za pytel nechaný na sběrném místě
 • Kolik bodů se přiděluje za pytel s nápojovými kartony odevzdaný v třídírně a kolik za pytel nechaný na sběrném místě
 • Kolik bodů se přiděluje za balík 10 kg papíru

2.3. Přehled bodů a bonusů

Zde pracovník OÚ vidí, kolik má občan v zadaném období přiděleno bodů za jednotlivé druhy odpadu, kolik činí jeho celková sleva z platby za odpad a kolik má za toto období zaplatit.
 
V řádku pod tabulkou jsou následující přehledy:
 • Celkový počet registrovaných občanů
 • Celkový počet přidělených bodů za PET lahve / počet odevzdaných pytlů
 • Celkový počet přidělených bodů za nápojové kartony / počet odevzdaných pytlů
 • Celkový počet bodů přidělených za odevzdaný papír
 • Součet všech přiděných bodů
 • Celkovou slevu za všechny registrované občany

2.4. Přehled evidovaných pytlů

 • V přehledu pytlů jsou uvedeny následují informace:
 • Komu a kdy byl vydán příslušný pytel
 • Na jaký druh odpadu byl pytel určen
 • Kdy a kde byl pytel odevzdán
 • Zda obsahoval požadovaný odpad

2.5. Přehled odevzdaného papíru

V posledním přehledu je pak vidět, kdy, kdo a kolik kg papíru odevzdal.

3. Terminál MOTOROLA MC3090

3.1. Úvodní menu

Na úvodní obrazovce pracovník obsluhující terminál volí, jakou činnost bude vykonávat:
 • Evidence pytlů – výdej prázdných pytlů na odpad občanům
 • Kontrola obsahu – evidence vrácených pytlů a po kontrole, zda pytel obsahuje požadovaný obsah, zadání údajů
 • Vrátit prázdné pytle – umožňuje vyřadit z evidence prázdné pytle. Tato funkce se dá použít také například, když pracovník vydávající pytle občanům omylem načte více pytlů, než chtěl vydat.
 • Sběr papíru – zadává počet kg odevzdaného papíru
 • Přenést data do počítače – po připojení terminálu k počítači je pomocí tohoto tlačítka možné synchronizovat data mezi počítačem a terminálem

3.2. Evidence pytlů

Pracovník vybere, komu bude pytle vydávat, na jaký druh odpadu jsou pytle určeny a postupně načítá čárový kód z jednotlivých pytlů. Číslo dole udává kolik pytlů na tento druh odpadu má vybraný občan vydaných a dosud nevrácených.
 

3.3. Kontrola obsahu

Pracovník načte pytel a zadá, zda obsahuje požadovaný odpad. Tento úkon je možné opakovat v situaci, když se například zjistí, že pytel obsahuje navíc něco nepožadovaného. V evidenci se pak ukáže vždy poslední zadaný údaj.
 

3.4. Vrácení prázdných pytlů

Pracovník postupně načítá čárové kódy pytlů. Načtené pytle se následně vyřadí z evidence vydaných pytlů.
 

3.5. Sběr papíru

Pracovník vybere evidovaného občana ze seznamu, po zvážení odevzdaného papíru zadá, kolik kg papíru bylo odevzdáno a stiskne tlačítko Uložit. Evidují se vždy pouze celé násobky 10 kg.
Eprin

Zaujala vás naše aplikace pro odpadové hospodářství?

Navrhneme pro vás aplikaci na míru.
Můžete nás rovnou
Kontaktovat
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu