Eprin
facebook    youtube    google    linked      
E-shopE-shop Poptávka KariéraKariéra
English
Domovská stránka / O nás / SpolečnostPolitika společnosti

Politika společnosti

Politika_spolecnosti
Politika společnosti EPRIN spol. s r.o. je vytvořena na základě logického rozhodnutí posílit všeobecný rozvoj firmy, a to zavedením, uplatňováním a udržováním systému managementu kvality, systému environmentálního managementu, péče o zákazníka a o vlastní zaměstnance.

Společnost EPRIN spol. s r. o. se všemi svými činnostmi směřuje a nadále hodlá směřovat k vytvoření prosperující společnosti s pevným postavením na tuzemském i zahraničním trhu v oboru realizace systémů automatické identifikace, s tím související realizace hardware a software, servisu a obchodních služeb dle přání a požadavků zákazníků nejen v oblasti technické a ekonomické, ale také v oblasti prevence a minimalizace vlivů činností společnosti na životní prostředí.

Realizací systému managementu kvality a systému environmentálního managementu společnost EPRIN spol. s r. o. aktivně ovlivňuje své dodavatele k dodržování právních požadavků, a to požadováním garancí u zboží a služeb, které by mohly vnést do činnosti společnosti nekontrolované negativní vlivy v oblasti QMSEMS.

Politika společnosti je zaměřena tématicky na záměry související s kvalitou a environmentem s ohledem na požadavky systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2008 (QMS) a systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2004 (EMS) a základních zásad chování společnosti ve vztahu k životnímu prostředí.

Své podnikatelské aktivity společnost EPRIN spol. s r.o. chápe jako schopnost pružně reagovat na existující poptávku a přání zákazníků. Z tohoto důvodu společnost diverzifikuje rizika své činnosti a rozvíjí aktivity ve více oblastech z hlediska nabídky produktů a služeb, v takových odvětvích tržního prostředí, která skýtají možnosti zajištění růstu společnosti. 

Společnost uplatňuje veškeré zásady správného řízení a hospodaření i s ohledem na stav globálních trhů a světové nebo národní ekonomické situace. Společnost sleduje veškeré vlivy, neprodleně na momentální situaci reaguje a své chování této situaci přizpůsobuje. I nadále společnost hodlá podporovat produktivní aktiva a aktivity, rozvíjet své činnosti, pokračovat v restruktualizaci, reagovat na změny a přizpůsobovat se jim. 

 

Rámcové cíle kvality společnosti EPRIN spol. s r. o.:

 • v maximální míře uspokojovat stávající potřeby a požadavky zákazníků cíleným zvyšováním technické úrovně produktů a služeb srovnatelné s konkurencí, splňující platné legislativní předpisy
 • sledovat a analyzovat nově vznikající potřeby a požadavky jednotlivých tržních oblastí a flexibilním způsobem na ně reagovat
 • rozvíjet svoji pozici tradiční, kvalitní, stabilní a prosperující firmy
 • rozšiřovat územní působnost a hledat nové lokality pro své aktivity a přiblížení se trhu
 • spolupracovat s perspektivními a seriózními obchodními partnery
 • spolupracovat s právnickými i fyzickými osobami, které vyznávají stejné ideály a mají obdobné cíle
 • vytvořit společnost schopnou čelit globální konkurenci, výkyvům ekonomiky a pružně reagovat na změny
 • stále motivovat zaměstnance k aktivní účasti na formulaci strategie i na její realizaci
 • sjednocovat myšlenky a úsilí zaměstnanců k zajištění dlouhodobého rozvoje
 • trvale si v praxi osvojovat zásady, na kterých funguje systém managementu kvality 

Za účelem realizace těchto cílů musíme nabídnout:

 • odpovídající kvalitu zboží a služeb (dosažení špičkové úrovně kvality v oboru)
 • přiměřenou cenu (minimalizace nákladů)
 • krátké dodací termíny zboží a služeb, dodržení ujednaných podmínek
 • flexibilitu v reakci na nové skutečnosti
 • komplexní služby
politika_spolecnosti2

A v naší společnosti musíme:

 • formulovat program a poskytovat služby se zaměřením na solventní segmenty poptávky
 • dosáhnout racionálního stupně zaměstnanosti
 • dosáhnout požadované výnosnosti vlastního kapitálu společnosti
 • trvale udržovat funkční systém integrovaného managementu 
 

Pro dosažení vytyčeného cíle se vedení EPRIN spol. s r. o. zavazuje:

 • k systematickému řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008 a k vytváření personálních, organizačních a finančních zdrojů pro zavedení, údržbu a rozvoj systému ve společnosti
 • k vytvoření a aplikaci kontrolního systému pro ověřování systému a zajištění zvyšování jeho efektivnosti
 • k neustálému zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro zajištění aktivní účasti na systému QMS a EMS
 • stanovení principů a opatření pro odstraňování zjištěných neshod a předcházení jejich vzniku
 • k posuzování systémů řízení tak, aby byla zajištěna jeho trvalá přiměřenost, vhodnost a účinnost
 • dodržovat všechny platné zákony, nařízení a jiné požadavky, kterým společnost podléhá
 • pružně reagovat na výkyvy ve vnějších vlivech, které mají dopad na společnost
 • vybudovat lokální kancelář/e na území České republiky nebo i mimo její území   

Rámcové environmentální cíle společnosti EPRIN spol. s r. o.:

 • environmentální management úzce navazuje na systém managementu kvality a vytváří společně integrovaný systém managementu společnosti
 

V této oblasti se společnost EPRIN spol. s r. o. zavazuje:

 • při své činnosti dodržovat systémy environmentálně orientovaného řízení a trvale zlepšovat efektivnost systému environmentálního managementu ve společnosti
 • předcházet vzniku havárií (požár, dopravní nehody,...)
 • snižovat produkci odpadů
 • zajišťovat separaci odpadů produkovaných na jednotlivých pracovištích
 • zajišťovat prevenci znečišťování životního prostředí
 • monitorovat a řídit dopady jednotlivých činností společnosti na životní prostředí a vyvíjet trvalou snahu o snižování dopadů činnosti společnosti na životní prostředí
 • dodržovat všechny platné zákony, nařízení a jiné požadavky, kterým společnost podléhá
 • zajistit v oblasti ochrany životního prostředí komunikaci s veřejností, zainteresovanými stranami a spolupráci s orgány státní správy
 • při zavádění nových výrobních postupů či aktivit bude společnost hodnotit možný dopad na životní prostředí
 • informovat své zákazníky i širokou laickou a odbornou veřejnost o svých aktivitách a činnostech, které se dotýkají oblasti životního prostředí
 • motivovat zaměstnance i obchodní partnery k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí
 • provádět pravidelné vzdělávání a výcvik zaměstnanců společnosti v souladu se stanovenými postupy řízení environmentálních aspektů společnosti
 • žádat od dodavatelů zařízení a služeb snižování dopadů svých činností na životní prostřední

Rámcové cíle pro QMSEMS jsou blíže specifikovány a kvantifikovány formou cílových hodnot v řídících dokumentech společnosti – v plánu, respektive v jednotlivých programech.

Politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a je zohledněna ve všech činnostech podniku.

Politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a je zohledněna ve všech činnostech podniku. Vedení společnosti poskytuje účinnou a odbornou pomoc, která je nutná k zajištění úspěšné aplikace této politiky a také zodpovídá za vhodné nastavení integrovaného systému managementu, jeho zlepšování, zabezpečení kvality a vytvoření podmínek k jejich neustálému zlepšování a to se závazkem k plnění platných právních a jiných požadavků.

Politika společnosti je minimálně 1x ročně přezkoumávána.

 

V Brně dne 4. 3. 2014

Zdeněk SEDLÁK

ředitel, jednatel společnosti
Spolupracujeme s významnými partnery
25 let zkušeností v oboru automatické identifikace
Umíme svoji práci a rozumíme Vašim potřebám
Kontakty
Brno+420 538 707 200+420 602 158 104
Podnikatelská 2956/6, B3, Brno
Zaregistrujte se k odběru novinek
Přihlašte se pro odběr novinek, trendů z trhu a speciálních nabídek EPRIN.
Newsletter
K provozování našeho webu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.