Eprin
facebook    youtube    google    linked      
E-shopE-shop Poptávka KariéraKariéra
English
Domovská stránka / O nás / SpolečnostPolitika společnosti

Politika společnosti

Politika_spolecnosti

Politika společnosti EPRIN spol. s r.o. je vytvořena na základě logického rozhodnutí posílit všeobecný rozvoj společnosti, a to zavedením, uplatňováním a udržováním systému managementu kvality, systému environmentálního managementu, péče o zákazníka a o vlastní zaměstnance.

Společnost EPRIN spol. s r.o. se zabývá realizací systémů automatické identifikace a označování, s tím související realizace hardware a software, RFID a RTLS technologie, servisu a obchodních služeb. Společnost dodává etikety a tiskárny, aplikátory, snímače, terminály a tablety, robotická řešení, WIFI technologie a řízené skladové systémy.

Společnost EPRIN spol. s r.o. se všemi svými činnostmi směřuje a nadále hodlá směřovat k vytvoření prosperující společnosti s pevným postavením na tuzemském i zahraničním trhu v oboru realizace systémů automatické identifikace, s tím související realizace hardware a software, servisu a obchodních služeb dle přání a požadavků zákazníků, a to nejen v oblasti technické a ekonomické, ale také v oblasti prevence a minimalizace vlivů činností společnosti na životní prostředí.

Realizací systému managementu kvality a systému environmentálního managementu společnost EPRIN spol. s r.o. aktivně ovlivňuje své dodavatele k dodržování právních požadavků, a to požadováním garancí u zboží a služeb, které by mohly vnést do činnosti společnosti nekontrolované negativní vlivy v oblasti QMS a EMS.

Své podnikatelské aktivity společnost EPRIN spol. s r.o. chápe jako schopnost pružně reagovat na existující poptávku a přání zákazníků. Z tohoto důvodu společnost diverzifikuje rizika své činnosti a rozvíjí aktivity ve více oblastech z hlediska nabídky produktů a služeb a v takových odvětvích tržního prostředí, která skýtají možnosti zajištění růstu společnosti.

Společnost uplatňuje veškeré zásady správného řízení a hospodaření i s ohledem na stav globálních trhů a světové nebo národní ekonomické situace. Společnost sleduje veškeré vlivy, neprodleně na momentální situaci reaguje a své chování této situaci přizpůsobuje. I nadále společnost hodlá podporovat produktivní aktiva a aktivity, rozvíjet své činnosti, reagovat na změny a přizpůsobovat se jim.

Rámcová strategie společnosti EPRIN spol. s r.o.:

 • v maximální míře uspokojovat stávající potřeby a požadavky zákazníků cíleným zvyšováním technické úrovně produktů a služeb srovnatelné s konkurencí, splňující platné legislativní předpisy,
 • sledovat a analyzovat nově vznikající potřeby a požadavky jednotlivých tržních oblastí a flexibilním způsobem na ně reagovat,
 • rozvíjet svoji pozici tradiční, kvalitní, stabilní a prosperující firmy,
 • rozšiřovat územní působnost a hledat nové lokality pro své aktivity a přiblížení se trhu,
 • spolupracovat s perspektivními a seriózními obchodními partnery,
 • spolupracovat s právnickými i fyzickými osobami, které vyznávají stejné ideály a mají obdobnou strategii,
 • vytvořit společnost schopnou čelit globální konkurenci, výkyvům ekonomiky a pružně reagovat na změny,
 • stále motivovat zaměstnance k aktivní účasti na formulaci strategie i na její realizaci,
 • sjednocovat myšlenky a úsilí zaměstnanců k zajištění dlouhodobého rozvoje,
 • trvale si v praxi osvojovat zásady, na kterých funguje systém managementu společnosti.
politika_spolecnosti2

Za účelem realizace této strategie musíme nabídnout:

 • odpovídající kvalitu zboží a služeb (dosažení špičkové úrovně kvality v oboru),
 • přiměřenou cenu (minimalizace nákladů),
 • krátké dodací termíny zboží a služeb, dodržení ujednaných podmínek,
 • flexibilitu v reakci na nové skutečnosti,
 • komplexní služby.

A v naší společnosti musíme:

 • formulovat program a poskytovat služby se zaměřením na solventní segmenty poptávky,
 • dosáhnout racionálního stupně zaměstnanosti,
 • dosáhnout požadované výnosnosti vlastního kapitálu společnosti,
 • trvale udržovat funkční systém integrovaného managementu.

Pro dosažení vytyčené strategie se vedení EPRIN spol. s r.o. zavazuje:

 • k systematickému řízení v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001 a k vytváření personálních, organizačních a finančních zdrojů pro zavedení, údržbu a rozvoj systému managementu ve společnosti,
 • k vytvoření a aplikaci kontrolního systému pro ověřování systému a zajištění zvyšování jeho efektivnosti a trvalého zlepšování,
 • k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění,
 • k neustálému zvyšování kvalifikace zaměstnanců pro zajištění aktivní účasti na integrovaném systému,
 • stanovení principů a opatření pro odstraňování zjištěných neshod a předcházení jejich vzniku,
 • k posuzování systému managementu tak, aby byla zajištěna jeho trvalá přiměřenost, vhodnost a efektivnost,
 • dodržovat všechny platné zákony, nařízení a jiné požadavky, kterým společnost podléhá,
 • pružně reagovat na výkyvy ve vnějších vlivech, které mají dopad na společnost,
 • snižovat produkci odpadů,
 • monitorovat a řídit dopady jednotlivých činností společnosti na životní prostředí a vyvíjet trvalou snahu o snižování dopadů činnosti společnosti na životní prostředí,
 • zajistit v oblasti ochrany životního prostředí komunikaci s veřejností, zainteresovanými stranami a spolupráci s orgány státní správy,
 • při zavádění nových výrobních postupů či aktivit bude společnost hodnotit možný dopad na životní prostředí,
 • informovat své zákazníky i širokou laickou a odbornou veřejnost o svých aktivitách a činnostech, které se dotýkají oblasti životního prostředí,
 • motivovat zaměstnance i obchodní partnery k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí,
 • provádět pravidelné vzdělávání a výcvik zaměstnanců společnosti v souladu se stanovenými postupy řízení environmentálních aspektů společnosti,
 • žádat od dodavatelů zařízení a služeb snižování dopadů svých činností na životní prostřední.

       Vedení společnosti poskytuje účinnou a odbornou pomoc, která je nutná k zajištění úspěšné aplikace této politiky a také odpovídá za vhodné nastavení integrovaného systému managementu, jeho zlepšování, zabezpečení kvality a vytvoření podmínek k jejich neustálému zlepšování, a to se závazkem k plnění platných právních a jinýchpožadavků.

V Brně dne 1. 2. 2018
 
podpis
Zdeněk SEDLÁK
 
jednatel společnosti
Spolupracujeme s významnými partnery
Více než 25 let zkušeností v oboru automatické identifikace
Umíme svoji práci a rozumíme Vašim potřebám
Kontakt
BrnoPodnikatelská 2956/6, B3, Brno +420 538 707 200
Zaregistrujte se k odběru novinek
Projevením souhlasu souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti najdete v Podmínkách ochrany osobních údajů.
Newsletter
K provozování našeho webu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.