Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti EPRIN spol. s r.o.
Eprin - ve službách identifikace
Logo OPZ barevn

 

 

Informace o projektu

 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti EPRIN spol. s r.o.


Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004412

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců příjemce EPRIN spol. s r.o. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Harmonogram projektu:

Projekt je realizován po dobu 24 měsíců, v období 1. 10. 2017 - 30. 9. 2019.

 

Aktivity projektu:

V rámci projektu jsou zaměstnanci příjemce školeni v následujících oblastech, dle konkrétní pracovní náplně zaměstnance:

- Měkké a manažerské dovednosti

- Obecné IT

- Specializované IT

- Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Kontaktní osoba projektu:

Lotty Majorová

Email: lmajorova@eprin.cz

EPRIN spol. s r.o.
Podnikatelská 6
612 00 Brno
e-mail: eprin@eprin.cz
telefon: +420 538 707 200
www.eprin.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.