Inventarizace majetku EPOSS
Eprin - ve službách identifikace
EPOSS_main_1
inventarizace_majetku

Co je inventarizační software EPOSS®

 • uživatelsky přívětivá aplikace pro inventarizaci majetku
 • komplexní systém efektivního řízení inventury
 • flexibilní, přizpůsobivý a pohodlný software
 • řešení pro veškeré individuální potřeby malých, středních i větších firem
 • možnost napojení na jakýkoliv nadřazený systém
 • produkt vyvinutý a aktualizovaný společností EPRIN
 • 25 let zkušeností v automatické identifikaci
 • spolehlivé a dostupné řešení pro každou společnost
 

Hlavní výhody EPOSS inventarizace:

 • Rychlost procesů - Díky přesunutí inventarizace do samostatného SW EPOSS máte veškerá data vždy po ruce. Inventarizace je velmi zjednodušena a v rámci inventur je vše podřízeno maximálnímu přehledu.
 • Intuitivní ovládání aplikace - U všech našich aplikací není vyžadováno zdlouhavé školení obsluhy. Ovládací prvky, rozmístění záložek, náhledy na databázi, filtrování – to vše bylo podřízeno Vašemu komfortu.
 • Napojení na jakýkoli informační systém - S Vaším informačním systémem komunikuje EPOSS pomocí XML formátu nebo upravíme možnosti přenosu dat podle Vašich požadavků. Celý krok probíhá v rámci specifických zákaznických úprav.
 • Možnost samostatného nasazení bez využití IS - Některé informační systémy nejsou na inventarizaci příliš vhodné, případně je zákazník nechce pro inventarizaci majetku používat. EPOSS je však připraven k autonomnímu provozu. Jestliže vstupní data nejsou k dispozici v elektronické podobě, je možné je do EPPOSu vkládat ručně.
 • Práce s terminály pro sběr dat - Odpadá tzv. „náročná papírová inventura“. Inventura probíhá bez ručního zapisování na papír, což výrazně eliminuje chyby. Veškerá data jsou uložena v terminálu pro sběr dat. Pro obsluhu se tak celý proces inventury velmi zjednodušil. Inventura probíhá v režimu „Přečti kód a jdi dál“.
 • Využití čárového, 2D kódu nebo RFID - Označení majetku v rámci inventur není nijak limitováno. Lze označovat etiketou s čárovým, případně 2D kódem nebo pomocí RFID řešení.
 • Síťová verze pro velké firmy - EPOSS může pracovat v základním nebo síťovém režimu. V praxi to tedy znamená, že firma bez poboček používá základní SW EPOSS bez dalších licencí. Více informací.
Eprin

Navrhneme pro vás aplikaci na míru.
Můžete nás rovnou
Kontaktovat
EPRIN spol. s r.o.
Podnikatelská 6
612 00 Brno
e-mail: eprin@eprin.cz
telefon: +420 538 707 200
www.eprin.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.