Ruční sestavení a storno palet z distribučních balení
Eprin - ve službách identifikace
Ruční sestavení a storno palet z distribučních balení
Zákazník společnosti EPRIN potřeboval zpřehlednit a zautomatizovat evidenci a řízení části skladu hotových výrobků, ve které probíhá nakládka přepravních balení (krabic) na palety podle určeného schématu. To řeší Aplikace Ruční sestavení a storno palet z distribučních balení.
 

Popis řešení

Do skladu hotových výrobků přicházejí z výrobních linek distribuční balení (krabice), která již jsou označena čárovým kódem. Ty se nakládají na palety tak, aby na každé byly výrobky určeného druhu, v určeném počtu a z určité výrobní linky. Nakládku na palety provádí obsluha . Celý proces je řízen a kontrolován počítačem, přes PDA a WiFi komunikaci.
 
Při zahájení činnosti obsluha pomocí PDA (terminálu) zjistí, zda je v kontaktu s řídícím PC. Ze zobrazeného údaje lze kromě dostupnosti (komunikace) vyčíst i zda je na řídícím počítači spuštěna aplikace společnosti Eprin, která zajišťuje terminálu protistranu. Proces nakládky obsluha ovládá tlačítky na terminálu a integrovaným laserovým snímačem načítá čárové kódy naložených krabic.
 
U přečtených dat se ověřuje zda nedošlo k načtení neplatného kódu, zda nebyla na paletu uložena krabice s jiným druhem výrobku, jestli naložená krabice nepochází z jiné výrobní linky než ostatní nebo jestli nebyl čárový kód na jedné krabici přečten dvakrát. Tím se zajistí, že paleta obsahuje správný počet výrobků jednoho druhu, z jednoho zdroje a správně označené.
 
Po ukončení nakládky obsluha paletu ukončí a zaeviduje. Následně je vzkazem na obrazovce vyrozuměna o úspěšné evidenci nebo o vzniklých potížích. To může být stav, kdy data přečetná z čárových kódů na krabicích neodpovídají datům ve SCADA systému. Dalším chybovým stavem může být situace, kdy řídící počítač není dostupný a nasbíraná data se nemohla přenést. I o tom je obsluha vyrozuměna a data lze přenést později po zpřístupnění řídícího PC.
 
Specifickou vlastností této aplikace společnosti EPRIN je schopnost dokončení palety, která byla naložena v jiném místě, většinou ve výrobě. Obsluha po zahájení operace přečte jakýkoliv čárový kód z etikety na krabici, která je na nedokončené paletě a podle přečtených dat se na řídícím PC vyhledá příslušná paleta, prověří platnost kódu a zjistí se zda je tato paleta určena k dokončení. Po úspěšném ověření je možné paletu ukončit a zaevidovat.
 
V aplikaci se počítá i se situací, kdy je třeba paletu smazat z evidence a ze systému. Obsluha po stisku určeného tlačítka přečte laserovým snímačem kód palety, která má být smazána a paleta se vymaže ze systému a zruší se evidence všech krabic, které jsou na ní naloženy. Pak lze krabice z palety odebrat nebo doplnit a paletu znovu načíst. Vymazání palety z evidence může být i zamítnuto. Buď již byla paleta expedována nebo existují jiné důvody proč systém vymazání palety nedovolí.
 

Technické údaje

  • Komunikační rozhraní: Wireless LAN, standard 802.11b WiFi, protokol TCP/IP
  • Výměna dat: Sdílené soubory ve formátu XML
 

Přínosy pro zákazníka

  • Řízení a koordinace pracoviště v reálném čase ve vztahu k ostatním pracovištím
  • Správa a údržba skladu
  • Okamžité informace o výrobcích a jejich umístění na paletách (struktura palet)
  • Odstranění chybovosti při kompletaci palet z distribučních balení
  • Přehled výroby za směnu
  • Zpětná dosledovatelnost (traceability) manipulace a pohybu přepravních balení
 

Použitý hardware a software

  • Softwarové vybavení pro sběr dat, jejich přenos a komunikaci s operátorem
EPRIN spol. s r.o.
Podnikatelská 6
612 00 Brno
e-mail: eprin@eprin.cz
telefon: +420 538 707 200
www.eprin.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.