Označení vratných obalů
Eprin - ve službách identifikace
Označení vratných obalů
Společnost EPRIN spol. s r. o. dokončila v měsíci květnu instalaci ve společnosti CORMEN s. r. o. Předmětem dodávky je systém automatického označení balení ve výrobě pomocí etiketovacího zařízení a evidence obalového konta EWA II. Systém zavedl prvek automatické evidence do procesu plnění vratných obalů a následně se využívá při evidenci obalového konta. Cílem projektu je automaticky označit a evidovat vratné obaly, jejich obsah, stav, aktuální výskyt, počet a druh vratných obalů u jednotlivých odběratelů.
 
Každý obal je jednoznačně označen čárovým kódem (rodné číslo produktu). Během procesu plnění je snímáno toto jednoznačné číslo a následně je aplikována dočasná produktová etiketa identifikující obsah. Před dalším procesem plnění je tato etiketa automaticky odstraněna.
 
Součástí řešení je také ruční pracoviště. Slouží jako náhrada za automatický aplikátor. Ruční pracoviště se využívá pro označení menšího počtu obalů mimo plnící linku. Ruční pracoviště se skládá z online mobilního terminálu MOTOROLA MC3190 a stolní tiskárny čárového kódu SATO CL612E.
 
Posledním důležitým článkem celého projektu je SW EWA II. Tento systém zajišťuje expedici obalů ze skladu, evidenci obalového konta u odběratele a evidenci poškozeného obalu. Systém vratných obalů je velice ekologické řešení, které chrání naši přírodu. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci takovému projektu na svět.
EPRIN spol. s r.o.
Podnikatelská 6
612 00 Brno
e-mail: eprin@eprin.cz
telefon: +420 538 707 200
www.eprin.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.