Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaArchiv stránekBlogZákladní pojmy pro vytvoření Wi-Fi sítě

Základní pojmy pro vytvoření Wi-Fi sítě

Na rozdíl od řady jiných bezdrátových standardů běží 802.11 na volné tzv. nelicencované části radiového spektra . To znamená, že pro vysílání a komunikaci pomocí 802.11 není zapotřebí žádné licence. Standard 802.11 zahrnuje fyzickou vrstvu nové generace s modulací signálu omezující interference mezi zařízeními pracujícími v témže spektru.
 
Mimo fyzické vrstvy má každé zařízení standardu IEEE 802.11 i vrstvu řízení přístupu. Ta specifikuje, jak jedno zařízení Wi-Fi komunikuje s jiným zařízením Wi-Fi, jako například přenosný počítač a zařízení Access Point (přístupový bod).
 
Architektura bezdrátových sítí
Základem bezdrátových sítí je přístupový bod (AP, Access Point). Jedná se vlastně o bezdrátový hub, prostřednictvím kterého probíhá veškerá komunikace vzduchem (Wireless Medium). Jinými slovy bezdrátové stanice (station, STA) spolu nikdy  nekomunikují přímo, ale vždy prostřednictvím Access Point. Výjimku tvoří pouze tzv. ad-hoc bezdrátové sítě, kde přístupový bod není nutný. 
 
Přepínaná bezdrátová síť
Základním prvkem je Wireless Switch, ve kterém je integrována veškerá „inteligence“ WLAN s velmi bezpečným a robustním přenosem dat a hlasovými službami. Vlastní šíření radiového signálu je řešeno prostřednictvím access portů, které obsahují pouze radiový modul a antény. Komplexní funkce zahrnují podporu vícenásobných lokačních technologií, jako je WiFi, RFID a UWB, služby bezdrátového širokopásmového zpětného provozu v sítích 3G/4G a vysokorychlostní konektivitu prostřednictvím normy 802.11a/b/g/n/ac.
 
SSID  
Vzhledem k okolnostem, že WiFi standard IEEE 802.11 vysílá ve volném nelicencovaném spektru radiového pásma, musíme počítat s tím, že v okolí se mohou vyskytovat další bezdrátové sítě, které mohou být vybudovány různými způsoby v závislosti na požadované funkci. Často se tedy setkáme s požadavky zákazníka provozovat hned několik sítí najednou pro přístup různých uživatelů s různými funkcemi. Z těchto důvodu je nutné jednotlivé sítě od sebe nějakým způsobem oddělit.
 
Ve všech případech hraje klíčovou roli identifikátor SSID ( Service Set Identifier ), což je řetězec znaků, kterými se jednotlivé sítě rozlišují. Laicky by se SSID dalo označit jako název nebo jméno sítě. SSID identifikátor je v pravidelných intervalech vysílán jako broadcast , takže všichni potenciální klienti si mohou snadno zobrazit dostupné bezdrátové sítě, ke kterým je možné se připojit (tzv. asociovat se s přístupovým bodem).
 
V rámci zabezpečení sítě je také možné SSID vysílat „skrytě“, to znamená, že síť je pro ostatní uživatele „neviditelná“ a tím je znesnadněn přístup nežádoucím uživatelům. Skrytá SSID je jedním základním způsobem ochrany bezdrátové sítě.
 
IP Adresa
Dalším krokem pro vytvoření bezdrátové sítě je nastavení IP Adresy, která slouží k rozlišení síťových rozhraní připojených k počítačové síti. Zkratka IP znamená Internet Protocol, což je protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení v Internetu.
Dnes nejčastěji používaná je jeho čtvrtá verze IPv4, postupně se však bude přecházet na novější verzi IPv6. IP Adresa může být nastavená jako statická (pevná) nebo jako dynamická, která nám potom bude přidělena tzv. DHCP serverem.
 
Zabezpečení bezdrátové sítě
Problém bezpečnosti bezdrátových sítí vyplývá zejména z toho, že jejich signál se šíří i mimo zabezpečený prostor bez ohledu na zdi budov, což si mnoho uživatelů neuvědomuje. Proto se často může cizí uživatel snadno připojit i do velmi vzdálené bezdrátové sítě. Pokud chceme zabránit zneužití důvěrných dat, musíme bezdrátovou síť zabezpečit tzv. šifrováním proti útokům zvenčí.
Šifrovací standardy bezdrátových sítí jsou definovány jako doplňky standardu IEEE 802.11, jako například IEEE 802.11i známá také jako WPA2.
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade