Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaElektronická fakturace

Jak nám zasílat faktury

cesko Vážení dodavatelé,

naším cílem je do konce roku 2022 plně digitalizovat všechny interní i externí procesy. Důvodem je naše vnímání odpovědnosti k životnímu prostředí a vyšší efektivita. Jednou z oblastí, kterých se projekt digitalizace týká je zpracování přijatých faktur.

Rádi bychom vás informovali o novém a jediném způsobu zasílání faktur – faktury nám od 1. 4. 2022 zasílejte na elektronickou emailovou adresu fakturace@eprin.cz. Jde o jediný kanál pro příjem faktur pro naši společnost. Faktury zaslané na jinou než uvedenou adresu nebo v jiném než požadovaném formátu nebudou pravděpodobně zpracovány a včas uhrazeny.

Pokud byly dodrženy následující podmínky, bude vámi zasílaný doklad úspěšně zpracován:

  • Každý jednotlivý případ musí být zasílaný v samostatném emailů.
  • Každý email muže obsahovat pouze jednu fakturu. Ostatní přílohy musí mít k dané faktuře vazbu a musí být z názvu jasné o jaký typ dokumentu se jedná. Příklad pojmenování příloh: DOD, DLV, DEL, REP, PRO, PR, OV.
  • Formát přílohy PDF. Ostatní typy budou odmítnuty.
  • Příloha minimálně kvality 300 DPI a ne větší než standardní A4 (8,2” x 11,6”) o velikosti maximálně 10 MB.
  • Faktura (doklad) musí obsahovat naše identifikační údaje – číslo OV (EPRIN objednávka vydaná) a číslo akce (projekt, obchodní případ, servisní zásah), které je součástí objednávky vydané. 
V případě dotazů nás kontaktujte na adresách spotrebnimaterialy@eprin.cz nebo hardware@eprin.cz.
 
 
 
 

 

How to send invoices 

velka_britanie Dear valued supplier,

our goal is to fully digitize all internal and external processes by the end of 2022. The reason is our perception of environmental responsibility and higher efficiency. One of the areas covered by the digitization project is the processing of received invoices.

We would like to inform you about a new and only way of sending invoices - send us invoices to the electronic email address fakturace@eprin.cz from 1 April 2022. It is the only channel for receiving invoices for our company. Invoices sent to an address other than the one specified or in a format other than the one requested are unlikely to be processed and paid in a timely manner.

The email must comply with following requirements to ensure successful processing:

  • Each individual case must be sent in separate emails.
  • Each email can contain only one invoice. Other attachments must be linked to the invoice and it must be clear from the title what type of document it is. Example of naming attachments: DOD, DLV, DEL, REP, PRO, PR, OV.
  • PDF attachment format. Other types will be rejected.
  • Attachment with a minimum quality of 300 DPI and no larger than a standard A4 (8.2 ”x 11.6”) with a maximum size of 10 MB.
  • The invoice (document) must contain our identification data - OV number (EPRIN order issued) and event number (project, business case, service intervention), which is part of the order issued

If you have any questions, please contact us at spotrebnimaterialy@eprin.cz or hardware@eprin.cz.

Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade