Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaOchrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Obsah zprávy společně se všemi přílohami, je určen pouze pro příjemce a může obsahovat osobní údaje, důvěrné informace a obchodní tajemství. Odesílatel zakazuje informace obsažené ve zprávě a jejích přílohách bez výslovného písemného souhlasu odesílatele jakkoliv šířit či poskytovat jiným osobám, než kterým jsou výslovně určeny.
 
Prosíme, pokud nejste zamýšleným příjemcem, sdělte nám to a e-mail vymažte. Veškeré názory, ať výslovné nebo implicitní, představují výhradně názory autora a nemusí nutně představovat názory EPRIN spol. s r.o.
 
Z této zprávy nevzniká společnosti EPRIN spol. s r.o. žádný závazek a zpráva není příslibem ani nabídkou k uzavření smlouvy, změny právního vztahu či protinávrhem, pokud tak ve zprávě není výslovně uvedeno. Je-li zprávou výslovně učiněna závazná nabídka nebo objednávka nebo akceptace nabídky, objednávky či akceptace návrhu smlouvy a jejich dodatků, řídí se takový dokument a všechny závazky s ním související Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti EPRIN spol. s r.o., které jsou dostupné na www.eprin.cz a jsou tak stranám známy.
 
Společnost EPRIN spol. s r.o. vylučuje závaznost obchodních podmínek, na které druhá smluvní strana odkazuje, nebude-li jejich závaznost výslovně potvrzena podpisem statutárního orgánu EPRIN spol. s r.o. Osobní údaje odeslané v e-mailu nebo obdržené od adresáta v reakci na tento e-mail podléhají podmínkám zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na www.eprin.cz a jsou tak stranám známy.

Smlouva

Smlouva se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti EPRIN spol. s r. o. obsahujícími závazná ujednání smlouvy a jsou tak oběma stranám známy.
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade