Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaAktualityProduktové aktualityNová směrnice sledovatelnosti tabákových výrobků

Nová směrnice sledovatelnosti tabákových výrobků

Od 20. května 2019 začne v praxi fungovat systém sledovatelnosti tabákových výrobků (tabáková směrnice), který má být zásadní při řešení problematiky nelegálního obchodu s tabákovými výrobky v Evropě. Jedná se o celosvětově ojedinělý systém, který má vysoké nároky na přenos dat a vysoce vyvinutou informačně-technologickou infrastrukturu. Sledovatelnost bezesporu přinese velké nároky na dotčené subjekty, změny v produkčních linkách, finanční investice do vybavení a zvýšenou časovou náročnost prováděných operací.
 
Tabáková směrnice stanovuje nové požadavky ohledně toho, jak se má dodavatelský řetězec zabývat zdravím a nelegálními tabákovými výrobky.
 
Základními prvky je označování každého jednotkového balení, tedy například krabičky cigaret, jedinečným identifikátorem, přidělení identifikačních kódů všem zúčastněným hospodářským subjektům od výrobců až po první maloobchodní prodejce a jejich zařízení, zaznamenávání dat o tabákových výrobcích a jejich předávání do systému úložišť. Informace o pohybu budou předány nezávislému poskytovateli a všechny údaje budou zpřístupněny orgánům zemí EU.
 
Záznam a předávání informací do systému sledovatelnosti bude prováděno za pomoci zařízení, které bude schopné skenovat jedinečné identifikátory a předávat do úložišť rovněž informace o transakcích. Jedná se o čtečky čárových kódů, ale také jiné softwarové a hardwarové vybavení. Povinnost poskytnout zařízení dovozcům a distributorům leží na výrobcích tabákových výrobků. (Zdroj: www.szpi.gov.cz)
 

Povinnosti výrobce, dovozce, vývozce:

 • Získat identifikační kódy pro hospodářský subjekt, zařízení a stroj
 • Získat identifikační kódy pro jednotková, příp. skupinová balení, pokud je nevydávají sami
 • zakódovat jedinečné identifikátory a aplikovat je na balení, doplnit časové razítko a ověřit je prostředkem k ověření neoprávněné manipulace
 • Jedinečné identifikátory musí být aplikovány před dovozem do EU
 • Zaznamenat a odeslat v rámci povinných lhůt do svého sjednaného primárního úložiště všechny události (např. aplikace jedinečných identifikátorů, odeslání ze zařízení, finanční transakce)

Povinnosti distributora a velkoobchodníka:

 • Získat identifikační kódy pro hospodářský subjekt, zařízení a stroj
 • Získat identifikační kódy pro skupinová balení, pokud je nevydávají sami
 • Zakódovat a aplikovat identifikační kódy na skupinová balení
 • Zaznamenat a odeslat v rámci povinných lhůt prostřednictvím routeru všechny události (např. aplikace jedinečných identifikátorů, odeslání ze zařízení, příjem do zařízení, finanční transakce)

Povinnosti maloobchodního prodejce:

 • Získat identifikační kódy pro hospodářský subjekt a zařízení, aby se zajistilo, že další hospodářské subjekty mohou do maloobchodní prodejny dodávat zboží
 • Je možné si na základě plného souhlasu zařídit, aby jejich žádosti o identifikační kódy podal jeden z jejich distributorů nebo velkoobchodníků, která je již registrovaná (Zdroj: www.szpi.gov.cz)

 
 
 
Námi doporučené řešení
 
Naše mobilní terminály Zebra pro čtení speciálních 2D dot kódů jsou uvedeny jako požadavek pro systém sledovatelnosti tabákových výrobků.
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade