Eprin
CZ|EN
Homepage / News / Product newsNová směrnice sledovatelnosti tabákových výrobků

Nová směrnice sledovatelnosti tabákových výrobků

11.3.2019-Cigarety
Od 20. května 2019 začne v praxi fungovat systém sledovatelnosti tabákových výrobků (tabáková směrnice), který má být zásadní při řešení problematiky nelegálního obchodu s tabákovými výrobky v Evropě. Jedná se o celosvětově ojedinělý systém, který má vysoké nároky na přenos dat a vysoce vyvinutou informačně-technologickou infrastrukturu. Sledovatelnost bezesporu přinese velké nároky na dotčené subjekty, změny v produkčních linkách, finanční investice do vybavení a zvýšenou časovou náročnost prováděných operací.
 
Tabáková směrnice stanovuje nové požadavky ohledně toho, jak se má dodavatelský řetězec zabývat zdravím a nelegálními tabákovými výrobky.
 
Základními prvky je označování každého jednotkového balení, tedy například krabičky cigaret, jedinečným identifikátorem, přidělení identifikačních kódů všem zúčastněným hospodářským subjektům od výrobců až po první maloobchodní prodejce a jejich zařízení, zaznamenávání dat o tabákových výrobcích a jejich předávání do systému úložišť. Informace o pohybu budou předány nezávislému poskytovateli a všechny údaje budou zpřístupněny orgánům zemí EU.
 
Záznam a předávání informací do systému sledovatelnosti bude prováděno za pomoci zařízení, které bude schopné skenovat jedinečné identifikátory a předávat do úložišť rovněž informace o transakcích. Jedná se o čtečky čárových kódů, ale také jiné softwarové a hardwarové vybavení. Povinnost poskytnout zařízení dovozcům a distributorům leží na výrobcích tabákových výrobků. (Zdroj: www.szpi.gov.cz)
 

Povinnosti výrobce, dovozce, vývozce:

 • Získat identifikační kódy pro hospodářský subjekt, zařízení a stroj
 • Získat identifikační kódy pro jednotková, příp. skupinová balení, pokud je nevydávají sami
 • zakódovat jedinečné identifikátory a aplikovat je na balení, doplnit časové razítko a ověřit je prostředkem k ověření neoprávněné manipulace
 • Jedinečné identifikátory musí být aplikovány před dovozem do EU
 • Zaznamenat a odeslat v rámci povinných lhůt do svého sjednaného primárního úložiště všechny události (např. aplikace jedinečných identifikátorů, odeslání ze zařízení, finanční transakce)

Povinnosti distributora a velkoobchodníka:

 • Získat identifikační kódy pro hospodářský subjekt, zařízení a stroj
 • Získat identifikační kódy pro skupinová balení, pokud je nevydávají sami
 • Zakódovat a aplikovat identifikační kódy na skupinová balení
 • Zaznamenat a odeslat v rámci povinných lhůt prostřednictvím routeru všechny události (např. aplikace jedinečných identifikátorů, odeslání ze zařízení, příjem do zařízení, finanční transakce)

Povinnosti maloobchodního prodejce:

 • Získat identifikační kódy pro hospodářský subjekt a zařízení, aby se zajistilo, že další hospodářské subjekty mohou do maloobchodní prodejny dodávat zboží
 • Je možné si na základě plného souhlasu zařídit, aby jejich žádosti o identifikační kódy podal jeden z jejich distributorů nebo velkoobchodníků, která je již registrovaná (Zdroj: www.szpi.gov.cz)

 
 
 
Námi doporučené řešení
 
Naše mobilní terminály Zebra pro čtení speciálních 2D dot kódů jsou uvedeny jako požadavek pro systém sledovatelnosti tabákových výrobků.
We cooperate with significant partners
More than 27 years of experience in auto-ID
We know our job and understand to your needs
BRANCH OFFICE CONTACTS
Brno+420 538 707 200+420 602 158 104
Podnikatelská 2956/6, B3, Brno
Sign up for our newsletter
By signing, you agree to process your personal information for the purpose of sending business communications. You can withdraw your consent at any time. For details, see the Privacy Policy.
Newsletter
YouTube    Facebook    Twitter    LinkedIn