Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaAktualityFiremní aktualityZískali jsme mezinárodní certifikaci AAA

Získali jsme mezinárodní certifikaci AAA

Je nám ctí vás informovat, že na základě skóringového modelu poradenské společnosti Dun & Bradstreet jsme byli zařazeni mezi 1% nejstabilnějších firem v České republice a obdrželi jsme certifikát AAA hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti.

Prostřednictvím mezinárodního certifikátu chceme ujistit své obchodní partnery, že jednají s prověřenou společností nejvyšších kvalit, reputací a s vysokou finanční stabilitou. Certifikát také potvrzuje, že jako držitel nakládáme přínosně se svými vstupy a efektivně je měníme na kvalitní výrobky a služby.

Přísná a mezinárodně uznávaná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společností, které mohou ocenění získat a potvrdit tak svoji silnou pozici na trhu. Hodnocení Dun & Bradstreet poskytuje také nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy a vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucích rizik.

Na certifikáty A až AAA dosahuje jen úzké procento společností ekonomických subjektů působících v České republice představující minimální riziko pravděpodobnosti úpadku v následujících 12 měsících. Ocenění mohou získat pouze společnosti hospodařící se ziskem a je vydáván ve třech stupních: A, AA a AAA.

Nedílnou součástí tohoto hodnocení je posouzení platební schopnosti, finanční stability, hospodářské úrovně ekonomicky spjatého okolí, míry zadluženosti a dalších obchodních rizik.

14.3.2024_Certifikat AAA_CZ-2

Výčet hodnocených kritérií, jejichž splnění vyžaduje vynikající ekonomické výsledky:

  • Společnost je aktivní alespoň 10 let, popř. aktivní 4 roky se základním jměním větším než 25 mil. Kč
  • Zveřejněná účetní závěrka je mladší než 22 měsíců
  • Právnická osoba platící DPH
  • Skóringové hodnocení je aktuálně AAA, AA nebo A 
  • Společnost nemá platební závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti
  • Společnost, i její majoritní vlastník, není aktuálně v insolvenci, v likvidaci, v exekuci a není označena jako nespolehlivý plátce/osoba DPH
  • Vlastní kapitál společnosti je minimálně 0,5 mil. Kč a není menší než její základní jmění (pro AAA–AA)
  • Ziskovost vlastního kapitálu je alespoň 20–25 % nebo zisková marže je alespoň 3-5 % (pro AAA–AA) 
AAA_certificate_CZ
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade