Eprin
CZ|EN
HomepageNewsCompany newsZískali jsme mezinárodní certifikaci AAA

Získali jsme mezinárodní certifikaci AAA

Je nám ctí vás informovat, že na základě skóringového modelu poradenské společnosti Dun & Bradstreet jsme byli zařazeni mezi 1% nejstabilnějších firem v České republice a obdrželi jsme certifikát AAA hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti.

Prostřednictvím mezinárodního certifikátu chceme ujistit své obchodní partnery, že jednají s prověřenou společností nejvyšších kvalit, reputací a s vysokou finanční stabilitou. Certifikát také potvrzuje, že jako držitel nakládáme přínosně se svými vstupy a efektivně je měníme na kvalitní výrobky a služby.

Přísná a mezinárodně uznávaná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společností, které mohou ocenění získat a potvrdit tak svoji silnou pozici na trhu. Hodnocení Dun & Bradstreet poskytuje také nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy a vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucích rizik.

Na certifikáty A až AAA dosahuje jen úzké procento společností ekonomických subjektů působících v České republice představující minimální riziko pravděpodobnosti úpadku v následujících 12 měsících. Ocenění mohou získat pouze společnosti hospodařící se ziskem a je vydáván ve třech stupních: A, AA a AAA.

Nedílnou součástí tohoto hodnocení je posouzení platební schopnosti, finanční stability, hospodářské úrovně ekonomicky spjatého okolí, míry zadluženosti a dalších obchodních rizik.

14.3.2024_Certifikat AAA_CZ-2

Výčet hodnocených kritérií, jejichž splnění vyžaduje vynikající ekonomické výsledky:

  • Společnost je aktivní alespoň 10 let, popř. aktivní 4 roky se základním jměním větším než 25 mil. Kč
  • Zveřejněná účetní závěrka je mladší než 22 měsíců
  • Právnická osoba platící DPH
  • Skóringové hodnocení je aktuálně AAA, AA nebo A 
  • Společnost nemá platební závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti
  • Společnost, i její majoritní vlastník, není aktuálně v insolvenci, v likvidaci, v exekuci a není označena jako nespolehlivý plátce/osoba DPH
  • Vlastní kapitál společnosti je minimálně 0,5 mil. Kč a není menší než její základní jmění (pro AAA–AA)
  • Ziskovost vlastního kapitálu je alespoň 20–25 % nebo zisková marže je alespoň 3-5 % (pro AAA–AA) 
AAA_certificate_CZ
We know our job and understand your needs. More than 30 years of experience in automatic identification.
Kontaktujte nás
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade