Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaŘešeníPřípadové studieOdvětvíPotravinářstvíAutomatické čtení 2D kódů v extrémních podmínkách

Automatické čtení 2D kódů v extrémních podmínkách

Na počátku roku 2005 řešila společnost EPRIN velmi zajímavou realizaci ve výrobních závodech jednoho z předních českých producentů v oblasti potravinářství. EPRIN tým se zde setkal s využitím 2D kódu v nestandardních podmínkách.

Popis řešení

Aplikace je určena pro použití přímo ve výrobě, kde zajišťuje evidenci hotových výrobků před vstupem na sklad. Použité přístroje a zařízení musí odolávat vlhku a chladu, které jsou v potravinářských provozech s přísnou hygienou běžné.
Jedním z nejdůležitějších technických požadavků je čtení etikety za pohybu, přičemž tato etiketa nemusí být vždy ve stejné pozici, protože je nanášena ručně obsluhou a ani její pohyb není konstantní. Další podmínkou je čtení 2D kódů (dvourozměrných), které umožňují kódování většího počtu znaků na menší ploše než jiné kódy.
Po konzultaci a zjištění konkrétních potřeb výrobce společnost EPRIN doporučila použití kódu DataMatrix a průmyslový snímač Microscan Quadrus EZ, který dokáže přečíst 2D kód za pohybu, ve stanoveném časovém intervalu. Jeho odolnost vůči vlivům okolního prostředí je zajištěna krytím IP65 a doplňkovým krytem.
Přepravky naplněné hotovými výrobky obsluha označí etiketou s 2D kódem. Označené přepravky jsou unášeny po dopravníku do místa, které je vybaveno kompaktním snímačem 2D kódu (obsahue snímací CCD prvek, LED flash, procesor rychlého zpracování obrazu, dekódovací firmware, variabilní interface). Jeho činnost je aktivována čidlem, které zaznamená přijíždějící přepravku a snímač přečte 2D kód v Rapid modu, tzn. že pohybující se objekt je v milisekundových intervalech několikrát nasnímán.
To je způsob, který umožňuje přečtení 2D kódu na přepravce, jejíž poloha vůči snímači se s každým kusem mění a ani umístění 2D kódu není vždy zcela stejné. Pokud tyto rozdíly nepřesáhnou maximální hodnotu stanovené odchylky, je čtení úspěšné. Údaje z etikety jsou zaneseny do databáze nebo informačního systému výrobce a přepravka včetně obsahu je evidována jako hotový výrobek, který je předán na sklad.
Pro přesnost a úplnost evidence bylo třeba zajistit stoprocentní úspěšnost čtení 2D kódu. Společnost EPRIN proto provedla vlastní zkoušky čtecí schopnosti snímače, možné vzdálenosti snímače od výrobku a přípustných odchylek přímo ve výrobním závodě zákazníka. Na jejich základě byly stanoveny konkrétní podmínky (maximální odchylky) platné pro tuto aplikaci, za kterých je čtení 2D kódu ve všech případech úspěšné.
Pokud se stane, že je mezní odchylka překročena a kód není přečten, je tato situace vyhodnocena jako chybový stav a obsluha je vyrozuměna signálem.

Přínosy pro zákazníka

  • Přesná evidence výrobků
  • Úspora pracovních sil
  • Úspora času při označování
  • Eliminace náhodných chyb
  • Okamžité informace o výrobcích a jejich umístění v přepravkách
  • Zpětná dosledovatelnost (traceability) manipulace a pohybu
  • Rychlá integrace do skladového hospodářství

Použitý hardware a software

  • softwarové vybavení snímače EPRIN
Automatické čtení 2D kódů v extrémních podmínkách
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade