Eprin
CZ|EN

Radio-frekvenční Identifikace

RFID (radiofrekvenční identifikace) je obecně užívaný pojem pro technologii využívající rádiové vlny k bezkontaktní automatické identifikaci jednotlivého zboží na různé vzdálenosti.
 
Existuje několik metod k jednoznačné identifikaci využívající RFID, ale nejběžnější je uchování EPC kódu spolu se sériovým číslem a dalšími důležitými údaji, které umožní rozpoznání a dohledání konkrétního produktu.

 

Hlavní výhody RFID

  • Rychlejší manipulace se zbožím
  • Eliminace lidských chyb
  • Hromadné automatické snímání objektů
  • Snížení celkových nákladů
  • Přesné skladové informace
  • Monitorování práce ve výrobě
 
Hlavním nosičem je čip, který je připojen k anténě zalité do substrátu. Druhy čipů neboli tagů mohou mít podobu smart labelu (chytré etikety) nebo hard tagu (odolného pevného pouzdra).
 

Jak RFID funguje?

  • Pasivní RFID - U pasivního RFID je hlavním prvkem čtečka (reader), která vysílá pulsy do okolí a čeká na informace v odpovědi od blízkých čipů. Těmito pulsy nabije kondenzátor blízkého čipu a ten díky této energii od čtečky vyšle informaci o svém obsahu zpět.
confidex-silverline-slim-2
RFID-pasivni
  • Aktivní RFID - U aktivního RFID je nejdůležitějším prvkem čip. Zde dochází k periodicky vysílaným pulsům rovnou z čipu, který je osazen deskou a dobíjen baterií. Tato informace je přenášena k nejbližším anténám RFID čtečky a poté zpracována.
Confidex-Survivor-B
confidex-temperature-2
RFID technologie nevznikla se záměrem nahradit čárové kódy, ale rozšířit již zavedený systém o nové příležitosti a možnosti. V celé řadě aplikací je proto nejvýhodnější využit kombinace obou těchto technologií.
 
Systém RFID je možno využít na různých frekvencích. Výběr nejvhodnější frekvence je proto základním pilířem při návrhu řešení aplikace. Z tohoto výběru pak vyplývá řada (nejen fyzických) omezení, jako například dosah čtečky, rychlost čtení a zápisu, použitelnost v různém prostředí, interference a také proniknutí vln různými materiály.
 

Rozdělení RFID podle frekvece
 RFID 125 kHz
LF 125 kHz (Low Frequency)
 
Pasivní LF tagy mají krátkou čtecí vzdálenost cca do 20 cm.
Využití především v identifikačních kartách, klíčenkách, evidence zařízení aj.
 
 RFID HF
HF 13,56 MHz (High Frequency)
 
Pasivní HF tagy mají krátkou čtecí vzdálenost cca do 100 cm. Nižší přenosová rychlost zabezpečuje možnosti použití v blízkosti kovu a tekutin.
Využití např. pro knihovní systémy, identifikační karty, přístupové systémy, docházkové systémy.
 
 RFID UHF
UHF 860 - 960 MHz (Ultra High Frequency)
 
Pasivní UHF tagy umožňují vysokou čtecí vzdálenost okolo 6 metrů. V různých zemích světa je UHF RFID rozděleno do více pásem. Jedná se o nejvyužívanější frekvenční pásmo současnosti.
Využívá se v logistice, výrobě, identifikaci palet, automotive a dalších.
Číselný standard EPC (Electronic Product Code) pro identifikaci produktů a jednotek v logistice přiděluje světová organizace Global Standards GS1, v České republice GS1 Czech Republic.
 
 
MW 2,4 GHz (Microwave Frequency)
 
MW tagy se vyznačují drahou a složitou konstrukcí a nízkou odolností proti rušení (kovy, kapaliny aj.).
Využívá se pro elektronické mýtné, identifikaci zavazadel při letecké přepravě nebo pro bezdrátové záznamy a přenost dat v reálném čase (Více v části RTLS). 
Kde lze RFID využít a jaké jsou hlavní oblasti pro jeho nasazení?
 
 
Prohlédněte si naše případové studie k RFID
 
 

Potřebujete zavést RFID ve vašich provozech?

Tento krok je potřeba vyřešit individuálně s námi, otestovat možnosti nasazení typů RFID tagů. Naši specialisté jsou Vám plně k dispozici.
Kontaktní formulář
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade