Eprin
CZ|EN

Pojmy

 • Anti-collision: parametr určující do jaké míry je možné číst větší množství tagů v jeden okamžik.
 • Backscatter: metoda, kterou pro komunikaci využívají pasivní tagy a která jim umožňuje komunikovat se snímačem, aniž by byly přímo napájeny vlastním akumulátorem.
 • Closed-loop systems: aplikace, kde zpravidla obaly (palety, přepravky a kontejnery) kolují v rámci uzavřeného oběhu.
 • EAS: bezpečnostní tzv. „jednobitové“ RFID tagy sloužící k zamezení odcizení zboží (z anglického Electronic Article Surveillance)
 • EPC: celosvětový standard v oblasti značení logistických jednotek (z anglického Electronic Product Code). Harmonizovaný s ISO normami a využívající aplikační identifikační UCC/EAN 128. EPC je unikátní číslo, které identifikuje a popisuje položku (balení, karton, paletu atd.) během celého dodavatelského řetězce. Struktura EPC zahrnuje:
   • Hlavičku obsahující údaje o délce, typu, verzi a generaci EPC
   • EPC Manager – číslo identifikující společnost
   • Třída objektu/položky (podobně jako u skladové položky)
   • Sériové číslo, které dále specifikuje třídu objektu
 • EPCglobal: nezisková organizace založená EAN a UCC, jejím cílem je prosazení EPC vyvinutého v Auto-ID centru do komerční sféry.
 • ETSI: Evropský institut pro standardizaci (z anglického European Telecommunications Standards Institut).
 • Chipless RFID tag: čip je založen na bázi vodivých polymerů na rozdíl od klasických RFID tagů, kde je klasický křemíkový čip. Jedná se o technologii, která je ve ve fázi výzkumu. Výhodou jsou velmi nízké výrobní náklady.
 • Interference: rušení brání signálu, aby putoval mezi tagem a snímačem a může způsobovat chybné přečtení informace v RFID tagu.
 • Read-Only RFID tag: RFID tag, který má z výroby zakódovaný obsah (zpravidla vzestupná série), který není možné přepisovat a upravovat.
 • RFID: radiofrekvenční identifikace
 • RFID Pointer/Encoder: RFID tiskárna pro termo/termotransfer tisk smart labelů, která dokáže též informace zakódovat do tagu, zkontrolovat, zda je informace správně zakódovaná, a v případě chyby smart label okamžitě označit jako špatně zakódovaný.
 • RFID Reader: zařízení označované jako RFID čtečka, které komunikuje s RFID tagy a umožňuje zápis/čtení
 • RFID Tag neboli Transponder: nosič informací v systémech radiofrekvenční identifikace
 • Smart Label: termo nebo termotransfer potisknutelná etiketa s tagem
 • Tag Mapping: lze přirovnat k přidělování práv, umožňuje nám definovat uživatelsky přístupné části paměti tagu a zóny, které není možné přepsat.
 • TTF: protokol pro výměnu dat mezi snímačem a tagem, kde tag neustále vysílá informace, aniž by čekal na pokyn snímače (z anglického Tag Talk First).
 • UID: sériové číslo, které jednoznačně identifikuje RFID Tag (z anglického Unique Identifier).
 • WORM Tag: medium, do kterého je možné zapsat informace jednou a není možné je dále přepisovat (z anglického Write-Once, Read-Many).
 • Writable Tag: RFID tag, který je možné informace zapisovat i opakovaně je přepisovat.
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade