Eprin
CZ|EN

Zavedení čárového kódu

GS1
Jako akreditovaný partner organizace GS1 Czech Republic vám pomůžeme zavést systém čárových kódů, individuálně na základě vašich potřeb.
 
GS1 Czech Republic poskytuje uživatelům metodické, výukové a koordinační služby a podporu pro implementaci standardů GS1. Cílem společnosti je řešení obchodních potřeb partnerů v oblasti přípravy a implementace globálních standardů. Řídí vývoj, údržbu a zavádění globálních standardů a standardních řešení pro vyšší efektivitu a přehlednost logistického řetězce napříč různými sektory.
 

Registrace vyžaduje několik specifických kroků, kde nová firma, která se registruje, vybírá varianty registrace dle výše obratu, definuje počet produktů a komunikuje s organizací GS1.

  • Prvním krokem je registrační postup pro novou společnost zde.
  • Výběr kategorie z pohledu tržeb spolešnosti zde.
  • Vyplnění zaslané obchodní smlouvy vzor zde.

Důležitými podmínkami pro uživatele GS1 je např. absolvovat GS1 školení na osvojení základů Systému GS1 a použití čárových kódů, popřípadě jiných produktů Systému GS1 právě kvůli správnosti a dodržování centralizovaného systému čárových kódů.

Čárový kód je základním prvkem oboru automatické identifikace. Jde o nejrozšířenější prostředek pro zobrazení informací a jejich následné snímání bez použití klávesnice. Jde o nejvíce využívaný datový nosič ve světě maloobchodu.
Díky standardní identifikaci ukryté v čárovém kódu je možné automaticky snímat data o obchodních položkách, službách nebo majetku a sledovat jejich pohyb v zásobovacím řetězci.
technologie_carove_kody
  

Hlavní výhody čárového kódu

  • Vysoká rychlost - Načtení čárového kódu je několikanásobně rychlejší než ruční zadání požadovaných informací.
  • Nízká cena - Výrazně nižší náklady na značení oproti jiným technologiím.
  • Vysoká efektivita - Používání čárových kódů urychluje pracovní procesy o desítky procent a při spojení se systémem skladového hospodářství umožňuje okamžitou informaci o stavu a řízení zásob.
  • Přesnost - Při použití čárových kódů se snižuje počet chyb ručního zadávání dat a náklady na provoz.
  • Flexibilita využití - Lze jednoduše nasadit kdekoliv, kde vznikne potřeba automatické identifikace produktů, od logistických provozů až po ty nejextrémnější prostředí v rozdílných teplotách a různých okolních vlivech.
 

Jak čárový kód funguje?

Čárový kód se skládá z tmavě vytištěných tmavých čar a světlých mezer mezi nimi s přesně stanovenou šířkou. Běžné laserové snímače vyzařují červené světlo, které je tmavými čarami pohlcováno a naopak odráženo světlými mezerami. Snímač ve čtečce porovnává rozdíly v odrazivosti a ty pomocí mechanismu převádí v číslice, popř. písmena.
V čárovém kódu mohou být data např. s čísly výrobců, čísly výrobků, skladovými pozicemi, čísly šarží, datumy, sériemi nebo jmény osob. Těmto prkům identifikace se věnují identifikační klíče GS1 - přidělení standardního, globálně jedinečného čísla obchodní položce, organizaci, lokaci apod.
 
 
 

Typy čárových kódů

Typy čárových kódů jsou rozdělovány podle jejich použití.
  • Čárové kódy jednodimenzionální (1D kódy) mají omezenou kapacitu a jejich obsahem jsou hodnoty (numerický nebo alfanumerický řetězec), které jsou pak v databázi přiřazeny danému produktu.
  • Dvoudimenzionální čárové kódy (2D kódy, DataMatrix či QR) mají mnohem vyšší kapacitu a obsahují veškeré informace týkající se označeného produktu.
 
 
Lineární čárové kódy 1D
EAN-8.png
EAN-8
Tento typ čárového kódu je numerický, lineární, spojitý a je primárně určen pro snímání a identifikaci velmi malých spotřebitelských jednotek.

Lineární, spojitý, numerický – zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII.

 
EAN-13
EAN-13
Tento typ čárového kódu je numerický, lineární, spojitý a je primárně určen pro snímání a identifikaci spotřebitelských, případně obchodních jednotek v místě prodeje.

Lineární, spojitý, numerický zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII.

 ITF-14  ITF-14
Jedná se o numerický, lineární, spojitý symbol, který není určen pro snímání v místě prodeje. Je vhodný zejména pro přímý tisk obalů z vlnitých lepenek využívaných pro obchodní jednotky.

Zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII.

Délka datového pole: pevná, 14 znaků v sedmi párech.

 GS1 slozene symboly
GS1 složené symboly
GS1 složené symboly byly konstruovány jako kombinace lineárních (čárových) symbolů a kvazidvourozměrných symbolů tištěných nad sebou, přičemž jako základ jsou použity symboly EAN/UPC, GS1‑128.

Tyto lineární symboly jsou doplněny třemi variantami symbolu PDF417: CC‑A, CC‑B a CC‑C.

GS1-128
GS1-128
Tento typ čárového kódu je alfanumerický, lineární, spojitý. Je primárně určen k označování logistických, popřípadě i obchodních jednotek. Navíc umožňuje prostřednictvím standardu GS1 AI kódování dalších doplňkových informací do strojově snímatelné podoby.

Délka datového pole: proměnná, max. 48 znaků/řádek.

Maximální délka symbolu: 165 mm.

Vyžadován FNC1 a standard GS1 aplikační identifikátory.

 GS1 DataBar
GS1 DataBar
Symbolika GS1 DataBar je reprezentována sedmičlennou skupinou lineárních, spojitých, numerických i alfanumerických čárových kódů schopných zakódování GTIN-14 a případně i doplňkových informací s využitím GS1 aplikačních identifikátorů.

Symboly GS1 DataBar jsou určeny pro oblast identifikace spotřebitelských jednotek. Výrazné uplatnění nacházejí pro identifikaci VMI (Variable Measure Item - zboží s proměnnými jednotkami), volně loženého sortimentu ovoce a zeleniny, velmi malých produktů či kupónů.

Zdroj: GS1 Czech Republic (www.gs1cz.org)  
 
Dvoudimenzionální 2D kódy  
 GS1 DataMatrix
GS1 DataMatrix
Jedná se o dvoudimenzionální, maticový symbol s vysokou hustotou dat, využívaný prakticky v celém světě. Symbol může ve své maximální velikosti uložit až 2335 alfanumerických nebo 3116 numerických znaků.

Je určen pro širokou škálu aplikací v různých sektorech, zejména v oblasti zdravotnictví. Určující vlastností je schopnost zakódování velkého počtu standardních informací na velmi malém prostoru. Snímání těchto symbolů na většině platebních terminálů však doposud není možné.

 Eprin QR
GS1 QR Code
Jedná o dvoudimenzionální, maticový symbol s vysokou hustotou dat, vyvinutý v Japonsku s možností kódování nejenom japonské znakové sady, ale i ostatních asijských jazyků. Symbol může ve své maximální velikosti uložit až 4296 alfanumerických nebo 7089 numerických znaků.

V praxi se používá převážně pro zakódování standardního formátu URL adresy, tj. odkazu na další informace o produktech apod. na příslušných webových stránkách.

Zdroj: GS1 Czech Republic (www.gs1cz.org)  
Kontaktní formulář
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade