Eprin
CZ|EN

Sdílení dat v Systému GS1

Sdílení informací probíhá rutinně na bázi elektronické výměny dat – EDI (Electronic Data Interchange). Stále častěji je realizováno s využitím nástroje GS1 pro práci s kmenovými daty – GDSN (Global Data Synchronization Network) popř. za pomoci sítě EPCIS (EPC Information Services) poskytující dynamická data, tj. přehled o pohybu položek v dodavatelském řetězci.
 
 

EDI (Elektronic Data Interchange)

Standardy pro elektronickou datovou komunikaci (EDI – Elektronic Data Interchange) jsou jedním z klíčových produktů Systému GS1. Umožňují efektivní automatizované sdílení strukturovaných dat mezi obchodními partnery ve formě dohodnutých zpráv.
Díky těmto standardům je možné elektronické dokumenty (zprávy) vyměňovat přímo mezi jednotlivými informačními systémy nezávisle na hardwarovém a softwarovém vybavení přímo nebo prostřednictvím poskytovatele EDI služeb (EDI providera).
 

GDSN® (Global Data Synchronization Network)

Při zalistování nové obchodní položky potřebuje odběratel kmenová data daného produktu. Dodavatel se proto potýká s velkým množstvím různých zalistovacích karet a produktových portálů jednotlivých odběratelů. S využitím GDSN však může vložit data pro všechny zaregistrované odběratele pouze jednou a celý proces si tak výrazně zjednodušit.

GDSN (Global Data Synchronization Network) umožňuje obchodním partnerům globální synchronizaci kmenových dat. Dodavatel má možnost do GDSN vložit kmenová data svých produktů a publikovat je pro vybraný trh, například Českou republiku, nebo pro konkrétní odběratele. Jelikož jsou data v GDSN uložena ve standardním formátu, může si je do svého systému snadno stáhnout kterýkoliv odběratel připojený k GDSN, pokud mu dodavatel stažení dat povolil.

 

Zdroj: GS1 Czech Republic (www.gs1cz.org)

Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade