Eprin
CZ|EN

Identifikační klíče

Identifikací se rozumí přidělení globálně jedinečného standardního čísla, tzv. identifikačního klíče GS1, a jeho možné propojení s dalšími informacemi v databázích. Ke globálně platné standardní identifikaci slouží řada identifikačních klíčů. Každý je určený pro specifickou skupinu entit. Identifikační klíče jsou zakódovány v datových nosičích – lineárních čárových kódech, 2D kódech nebo EPC/RFID tazích. Nosiče umožňují strojový sběr dat.

GTIN – Globální číslo obchodní položky

Globální číslo obchodní položky (Global Trade Item Number) je v Systému GS1 určeno k identifikaci obchodních položek, přičemž za obchodní položku je považována spotřebitelská, obchodní či logistická jednotka nebo služba, ke které se vztahují určitá kmenová data a kterou lze ocenit, objednat nebo fakturovat v jakémkoliv místě logistického řetězce.
Pro identifikaci obchodních položek jsou využívány standardní číselné struktury GTIN-8, GTIN-13, GTIN-14 (případně americké GTIN-12). Datovým nosičem této základní identifikace může být široké portfolio standardních 1D a 2D symbolů, případně EPC/RFID tagů.
 
Pravidla pro přidělování GTIN - více o tématu zde.
 
 
Varianty GTIN
GTIN-8 
GTIN-8
Tato standardní číselná struktura neobsahuje GCP, skládá se pouze z národního prefixu 859, čísla konkrétní položky a kontrolní číslice. GTIN-8 je určena výhradně pro identifikaci velmi malých produktů (např. žvýkačky, lak na nehty atp.).

Jednotlivá čísla jsou přidělována na základě žádosti. Číselník vede GS1 Czech Republic. 

 GTIN-13
GTIN-13
Tato standardní číselná struktura se skládá z GCP, čísla konkrétní položky a kontrolní číslice. Struktura se liší podle délky GCP.
 GTIN-14
GTIN-14
Tato standardní číselná struktura je tvořena obdobně jako GTIN-13 jen s tím rozdílem, že na první pozici zleva se uvádí tzv. indikátor balení, který může mít uživatelem přidělenou proměnnou hodnotu 1–8 dle potřeby identifikace různých obchodních jednotek.

Hodnota 0 je určena pro převod GTIN-13 na 14místnou identifikační strukturu nezbytnou pro uplatnění některých aplikací, například pro práci se symbolikou GS1-128, GS1 DataBar aj. Hodnota 9 je stanovena pro identifikaci zboží s proměnnými jednotkami. Vyjadřuje nutnost snímání další doplňkové informace např. o proměnné hmotnosti.

 
Zdroj: GS1 Czech Republic (www.gs1cz.org)  
 

GLN – Globální lokalizační číslo

Globální lokalizační číslo (Global Location Number) je v Systému GS1 určeno k identifikaci objektů nebo subjektů v rámci dodavatelského řetězce. Lze pro něj používat pouze standardní 13místnou číselnou strukturu, která vždy začíná GCP.
Jedná se o primární lokalizační číslo, které je evidováno v databázi lokální organizace GS1 a slouží též k dohledání v globálním vyhledávači GEPIR. Pro potřeby dodatečné lokalizace uvnitř společnosti lze využít i tzv. sekundární lokalizační čísla. Sekundární GLN emituje samostatně uživatel, a to nejlépe sestupně v rámci přiděleného datového prostoru pro označování produktů.
 

SSCC (Serial Shipping Container Code)

Pro označování logistických jednotek, například palet či kontejnerů, je v Systému GS1 určen tzv. SSCC kód (Serial Shipping Container Code). Je povinně součástí každé GS1 logistické etikety v provedení čárového kódu GS1-128.
 

SSCC (Serial Shipping Container Code)
GTIN-14
SSCC
Tato standardní číselná struktura je 18místná. Je tvořena zleva tzv. logistickou variantou, přidělenou emitentem, která může mít hodnotu 0–9. Následuje GCP, pořadové/sériové číslo logistické jednotky a kontrolní číslice.
 
Zdroj: GS1 Czech Republic (www.gs1cz.org)  
 

Další identifikační klíče:

  • GDTI (Global Document Type Identifier) je určen ke globálně unikátní identifikaci listiny nebo spisu.
  • GRAI (Global Returnable Asset Identifier) slouží pro identifikaci vratných obalů, jako jsou např. pivní sudy, plastové palety či přepravky atd. Usnadňuje sledování a inventarizaci těchto položek.
  • GIAI (Global Individual Asset Identifier) pomáhá k evidenci hmotného inventáře. Usnadňuje evidenci a inventární kontrolu jednotlivého majetku a záznamy o něm.
  • GSRN (Global Service Relation Number) označuje službu ve vazbě na jejich poskytovatele nebo příjemce.
  • GSIN (Global Shipment Identification Number) je celosvětově jedinečné číslo přidělované odesílatelem sestavy logistických jednotek.
  • GINC (Global Identification Number for Consignment) identifikuje logické seskupení jedné nebo více fyzických jednotek, které bylo předáno dopravci (spediční firmě).
  • GCN (Global Coupon Number) je unikátním identifikátorem širokého spektra kuponů.
  • CPI (Component / Part Identifier) vyjadřuje globálně unikátní identifikaci konkrétní součásti/dílu.
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade