Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaŘešeníPřípadové studieOdvětvíAutomotiveCheck out our application of "Automatic assembly, registration and labeling of pallets"

Check out our application of "Automatic assembly, registration and labeling of pallets"

Našim cílem bylo vytvořit aplikaci, která zajišťuje automatickou nakládku krabic s výrobky na palety přesně podle určeného schématu a podle momentálních potřeb. Aplikace měla být navržena tak, aby současně probíhala také evidence naložených balení, kontrola a nakonec i označení hotové palety etiketou s čárovým kódem. To vše bez zásahu člověka.
Automaticke_s_e_o_palet_1
Automaticke_s_e_o_palet_3
Automaticke_s_e_o_palet_2

Přínosy pro zákazníka

 • Řízení a koordinace pracoviště v reálném čase ve vztahu k ostatním pracovištím
 • Správa a údržba skladu hotových výrobků
 • Okamžité informace o výrobcích a jejich umístění na paletách (struktura palet)
 • Odstranění chybovosti při kompletaci palet z distribučních balení
 • Přehled výroby za směnu
 • Zpětná dosledovatelnost (traceability) manipulace a pohybu přepravních balení
 • Úspora času při označování
 • Úspora materiálu – tiskne se pouze potřebný počet etikek

Jak funguje naše řešení?

Přijíždějí po dopravnících distribuční balení
Z výrobních linek přijíždějí po dopravnících distribuční balení, která již jsou označena čárovým kódem a v automatickém paletizéru se skládají podle určeného schématu na paletu. Nakládané bedny se evidují a kontroluje se správný průběh nakládky.
Přijíždějí po dopravnících distribuční balení
Z každé příchozí bedny je nejprve přečten čárový kód průmyslovým snímačem MS820. Snímač pracuje automaticky po aktivaci čidlem.
Přijíždějí po dopravnících distribuční balení
U první bedny palety se obsah kódu porovná s výrobními daty ve SCADA systému a aplikace určí způsob skládání beden na paletu a bednu potvrdí do PLC (Programmable Logic Controller) paletizéru.

U každé další bedny se z dat přečtených z čárového kódu kontroluje platnost kódu, zda krabice obsahuje požadovaný druh výrobku a jestli nepochází z jiné výrobní linky než ostatní. Každá platná bedna je potvrzena do PLC. Tím se zajistí, že paleta obsahuje balení s výrobky jednoho druhu a ze stejného zdroje.
Přijíždějí po dopravnících distribuční balení
Po dokončení nakládky palety určeným počtem beden jsou data o hotové paletě předána řídícímu počítači. Počet platných beden (potvrzených v PLC) se zobrazuje na displeji snímače.

Více o našem řešení

Jestliže při nakládce dojde k nějakým potížím, například nelze přečíst čárový kód nebo příchozí bedna nepatří na právě nakládanou paletu, je dopravník zastaven a dohlížející operátor upozorněn světelnou a zvukovou signalizací. Pokud se nepodaří přečíst kód z příchozí bedny automaticky, přečte jej operátor ručním snímačem.
Palety naložené příslušným počtem evidovaných beden s určitým druhem výrobku jsou řídícím počítačem řazeny do fronty pracoviště automatické aplikace etiket. To je tvořeno aplikátorem s tiskárnou a snímačem.
Po příjezdu palety před aplikátor se nejprve snímačem provede kontrola palety, aby se zjistilo, zda před aplikátorem není už označená paleta. Pokud ano, je paleta po dopravníku posunuta dále k odebrání.
Neoznačená paleta je aplikátorem opatřena etiketou ze dvou stran a etikety jsou zkontrolovány. Činnost aplikátoru je řízena signály z modulu ADAM6500. Pohyb a otáčení palety mezi aplikací jednotlivých etiket řídí PLC. To také zajišťuje další postup palety k odebrání po dokončení její aplikace.
I v automatizovaném provozu je třeba počítat s nestandardními situacemi. Může to být porucha na aplikátoru, pak lze dočasně automatický provoz nahradit ruční aplikací (viz. Ruční označení palet). Může se také stát, že před aplikátor po dopravníku přijede neúplná paleta. Ta není označena, ale je aplikací přeřazena do fronty ruční aplikace etiket a pokračuje po dopravníku k výjezdu z linky.
Komunikace mezi jednotlivými částmi aplikace, řídícími moduly ADAM6500 a řídícím PC probíhá přes TCP/IP protokol po LAN síti.

Technické údaje

Komunikační rozhraní: Wireless LAN, standard 802.11b WiFi, protokol TCP/IP
Výměna dat: Sdílené soubory ve formátu XML
Integrace: Výměna dat se SCADA systémem, návaznost na sklad

Použitý hardware a software

 • Světelná signalizace
 • Software pro řídící moduly a PC EPRIN
 • Řídící modul ADAM 650
Eprin

Zaujala vás naše aplikace pro automatické sestavení, evidenci a označení palet?

Navrhneme pro vás aplikaci na míru.
Můžete nás rovnou
Kontaktovat
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade