Eprin
CZ|EN

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku
Prvky automatické identifikace zjednoduší a zpřehlední práci ve všech sférách lidské činnosti. Příkladem je „office“ aplikace společnosti EPRIN, která byla zakázkově vytvořena pro Ministerstvo obrany České republiky.
 
Díky ní se pracovníci ministerstva neděsí každoročních inventur movitého majetku jednotlivých kanceláří, úřadoven a dalších místností tak rozsáhlého komplexu jakým je budova ministerstva.
 

Popis řešení

Pracovníci, kteří provádějí inventuru, jsou vybaveni terminálem s vestavěným snímačem čárového kódu. Svoji činnost zahájí zapnutím terminálu a jeho vložením do stojánku připojeného k počítači s aplikací pro inventarizaci majetku. Stiskem příslušného tlačítka vyberou v menu funkci pro zahájení inventury a do terminálu se nahraje seznam inventarizovaného majetku.
 
Pracovníci pak procházejí jednotlivé místnosti a provádějí kontrolu položek načtením čárového kódu, kterým jsou označeny. Po ukončení se vrátí k počítači s inventarizační aplikací, vloží terminál do stojánku a výběrem funkce z menu – stisknutím příslušného tlačítka, se provede aktualizace údajů v databázi majetku.
 
Evidují se zkontrolované a nalezené položky. Nenalezené, nezkontrolované nebo položky přesunuté z jednoho místa na druhé lze pak dále trasovat a následně dopátrat. Databázi majetku spravují pracovníci ministerstva v tabulkovém procesoru Excel, případně databázi ProBase4. Výstup dat je ve formě jednoho souboru, který aplikace společnosti EPRIN předzpracuje na pomocné soubory a ty se nahrají do offline terminálů jimiž se provádí inventarizace.
 
Počáteční označení položek bylo zajištěno rovněž aplikací společnosti EPRIN při zavádění systému. Současně tak byla naplněna databáze údaji a během dalších inventarizačních období, tj. jednou ročně, došlo k vlastní kontrole – inventuře.
 
Aplikace je vytvořena jako offline. Znamená to, že nevyžaduje trvalé připojení k řídícímu PC, ale jednotlivé kroky lze provádět nezávisle, kdekoliv v terénu. Umožňuje tak inventarizačním pracovníkům neomezený pohyb. Dalším přínosem je nenáročnost aplikace. Nevyžaduje žádné odborné znalosti a schopnosti obsluhy, protože prvky automatické identifikace zajišťují ochranu proti chybám pracovníka, který sbírá data, tj. čte kódy jednotlivých položek.
 

Technické údaje

  • Komunikační rozhraní: RS232
  • Výměna dat: Excel a/nebo ProBase4 soubory
 

Přínosy pro zákazníka

  • Eliminace náhodných chyb
  • Zjednodušení a urychlení práce
 

Použitý hardware a software

  • Eprin SW pro inventarizaci majetku
 
Terminály: HT630
Spolupracujeme s významnými partnery
Více než 28 let zkušeností v oboru automatické identifikace
Umíme svoji práci a rozumíme Vašim potřebám
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kontakt
BrnoPodnikatelská 2956/6, B3+420 538 707 200
Zaregistrujte se k odběru novinek
Projevením souhlasu souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti najdete v Podmínkách ochrany osobních údajů.
Newsletter