Eprin
CZ|EN

RFID expediční brána

RFID expediční brána
Potenciál pro zvýšení efektivity v desítkách procent

Popis řešení

Toto speciálně vyvinuté zařízení zajišťuje automatické sledování sériových čísel a typů výrobků a správnost expedovaných palet bez nutnosti zásahu či manipulace se zbožím obsluhou. Tento systém řeší expedici zboží pomocí radiofrekvenční bezkontaktní technologie – RFID. Mezi největší přínosy tohoto systému patří především rychlost, spolehlivost a hromadné načítání dat, eliminace chyb a omylů při expedici, snížení manipulace s expedovaným zbožím, přesnost vyhodnocení, okamžité výstupy pro informační systémy uživatele a zpětnou dosledovatelnost.
Díky univerzálnosti nasazení je možné tento systém instalovat buď samostatně, nebo kombinovat s použitím čárových kódů. Objem expedice u zákazníka, kde byl tento systém nasazen, se pohybuje okolo 400 expedovaných palet denně, tedy až 100 000 palet ročně. Po nasazení systému došlo ke zvýšení efektivity o 35%. Nicméně tento systém je připraven pojmout mnohonásobně větší objem expedice.

Celý systém se skládá z následujících komponent:

RFID tiskárna spolu s papírovými samolepícími etiketami, které v sobě mají integrován RFID inlay, tvoří část, kde se výrobky či produkty označují. Uživatel má možnost specifikovat jednak velikost, tvar, typ a barvu etikety, ale také informace, které budou vytištěné na etiketě, spolu s informacemi zapsanými v RFID čipu. Tento způsob označení se nazývá SmartLabel. Od chvíle označení je tedy možné využít identifikace pomocí čárového kódu či RFID nejen během procesu expedice, ale ve všech procesech v celém logistickém řetězci až po koncového zákazníka.
Druhou částí systému je pak samotná RFID expediční brána, která je připojena k informačnímu systému zákazníka. Díky poskytnutým informacím o skladbě očekávaných sériových čísel či typů produktů ze systému je schopna přesně vyhodnotit správnost právě expedovaných palet. Pro snímání a vyhodnocení je přitom zapotřebí jen pár sekund. Vše se děje plně automaticky bez nutnosti zásahu. Obsluha expedice je pouze informována pomocí světelné a/nebo zvukové signalizace spolu s přesným zobrazením aktuálního stavu na monitoru.
Jeden cyklus čtení a vyhodnocení funguje následovně: při přiblížení vozíku s paletami do RFID expediční zóny se rozsvítí oranžové světlo, které znamená zahájení čtení a vyhodnocování. Od prvního okamžiku čtení je zahájena komunikace s informačním systémem zákazníka a probíhá průběžné vyhodnocování správnosti. Pokud je zjištěna chyba ve skladbě expedovaných palet, dochází k rozsvícení červeného světla a je informován vedoucí pracovník.
Pokud je vše v pořádku rozsvítí se zelené světlo a pracovník bez nutnosti s vozíkem zastavovat pokračuje na nakládací rampu a umísťuje palety do přistaveného kamionu. Přesný zápis seznamu expedovaných palet je proveden v okamžiku, kdy vozík projede za hranici expediční brány, což je zajištěno použitím kombinace optického čidla s označením vozíku RFID tagem. Zároveň zhasnou všechna světla a systém je připraven pro další expedici.
Přitom jeden cyklus expedice je otázkou několika sekund. Samozřejmostí je propojení se stávající strukturou logistických systémů (dle vyjádření ATOZ Logistics uvedla jako největší bolest v nedávném průzkumu nadpoloviční většina logistů v České a Slovenské republice).

Video ke studii

Přínosy pro zákazníka

 • Okamžitá kontrola expedovaného zboží
 • 100% zachycení chybně expedovaných položek
 • Světelná signalizace stavu kontroly
 • Systémově expedice do 5 sekund
 • Zpětná dosledovatelnost
 • Rychlé určení příčiny a odstranění problému
 • Vyšší efektivita expedice až o 35%

Eliminuje:

 • Nutnost obsluhy opouštět kabinu vysokozdvižného vozíku
 • Skenovat každou krabici zboží jednotlivě
 • Možnosti lidských omylů
 • Vícenáklady spojené s expedicí zboží

Použitý hardware a software

 • V projektu bylo využito následujících komponent - RFID: AN480|AN480, XR480|XR480
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade