Eprin
CZ|EN

Ruční pracoviště pro označení palet

Popis řešení

PALMA Group, a.s. navázala na tradici průmyslové výroby rostlinných olejů a tuků, která se datuje od roku 1920. Dnes disponuje moderní technologií na zpracování a finalizaci tuků, olejů, bytové chemie a mýdel.
Na pracoviště přijíždějí palety s výrobky, které nejsou označeny čárovým kódem a nejsou evidovány v systému. Úkolem je označení palety příslušnou etiketou ze dvou stran a její zaevidování do systému jako celku.
Tato aplikace zajišťuje označení paletových balení logistickou etiketou a následnou evidenci. Logistická etiketa je navržena dle standardu GS1. Systém umožňuje správu více šablon logistických etiket. Evidence palet probíhá pomocí mobilního terminálu. Jedná se o snadný způsob označení palet a jejich následnou evidenci.

Technické údaje

Z výrobních linek přijíždějí po dopravnících již zabalená paletová balení. Na konci balicí linky se nachází tiskové pracoviště. Etikety mohou být předtištěny dopředu podle aktuální výroby nebo mohou být tisknuty až v době fyzické přítomnosti palety.
Vzhledem k různorodosti požadavků na označení paletové etikety umožňuje systém vytisknout 1 až 4 identické paletové etikety, které jsou poté naneseny na paletové balení.
Před tiskem je možné měnit některé údaje:
 • Počet obchodních jednotek na paletě (při neúplné paletě)
 • Minimální trvanlivost (systém automaticky přednastaví minimální trvanlivost na základě informací o produktu. Tuto trvanlivost může obsluha před tiskem změnit)
 • Počet identických etiket
 • Tiskárnu (systém umožňuje připojení více tiskáren).
Etiketa také obsahuje informace o hmotnosti palety. Tato informace je automaticky dopočítána z počtu obchodních jednotek na paletě a hmotnosti jedné obchodní jednotky, která může být uložena u produktu.
Systém obsahuje správu produktů. Informace o produktech jsou poté automaticky doplňovány do připravených tiskových šablon. Každý produkt má přidělenou šablonu, která je při jeho tisku použita. Seznam produktů je možné přidávat po jednom nebo pomocí hromadného importu z csv souboru.
Systém dále umožňuje definici linek, směn a uživatelů. Při evidování palety je poznamenáno, na které lince byla paleta označena a která směna tuto paletu vyrobila. Aplikace umožňuje tvorbu výstupních reportů za směnu (i zpětně).
Automaticky jsou přednastaveny dva reporty:
 1. Seznam palet za směnu
 2. Sumární report výroby (obsahuje součet vyrobených úplných a neúplných palet za jednotlivé produkty).
Evidence je prováděna pomocí mobilního scanneru MOTOROLA MT2090. Aplikace ovšem umožňuje použití jakéhokoliv mobilního terminálu, který obsahuje platformu .NET Compact Framework 2.0. Mobilní zařízení komunikuje ze systémem pomocí WiFi sítě. Je zde i možnost vytvoření AdHoc spojení mezi PC stanicí a mobilním zařízením.
Na mobilní zařízení je nutné se přihlásit. Systém eviduje kdo, kdy a na které lince danou paletu zaevidoval. Na základě těchto informací je možné vytvořit další reporty (vytíženosti linek, produktivita jednotlivých lidí, ...).
Různé módy systému:
 • Jeden server a více klientů
 • Více odpojených pracovišť
 • Více tiskových pracovišť, ale pouze jeden server pro evidenci vyrobených palet. Informace o výrobě jsou uloženy na jednom místě.

Přínosy pro zákazníka

 • Úspora spotřebního materiálu – tiskne se pouze potřebný počet etiket
 • Úspora času při označování
 • Přehled ve skladu pomocí logistické etikety
 • Okamžité informace o výrobcích a jejich umístění na paletách (struktura palet)
 • Zpětná dosledovatelnost (traceability) manipulace a pohybu přepravních balení a palet

Použitý hardware a software

 • PalletPrint – Tiskové pracoviště, které využívá program LabelGallery TruePro.
 • PalletControl – Víceuživatelská aplikace evidence palet, nastavení systému a tvorby reportu. Je možné spustit více těchto aplikací v rámci systému.
 • PalletService – Služba, která komunikuje s mobilním scannerem a zajišťuje ukládání dat do databáze. Jedná se o službu, která je spuštěna na pozadí systému. Stav služby monitoruje aplikace PalletControl.
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition – Databázový server.
 • Symbol MT2090 – mobilní terminál nebo scanner, který obsahuje .NET Compact Framework 2.0.
 • Tiskárna CL608e – tiskárna paletových etiket. Je možné použít i jinou tiskárnu.
Ruční pracoviště pro označení palet
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade