Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaŘešeníPřípadové studieOdvětvíAutomotiveRuční sestavení a storno palet z distribučních balení

Ruční sestavení a storno palet z distribučních balení

Ruční sestavení a storno palet z distribučních balení
Zákazník společnosti EPRIN potřeboval zpřehlednit a zautomatizovat evidenci a řízení části skladu hotových výrobků, ve které probíhá nakládka přepravních balení (krabic) na palety podle určeného schématu. To řeší Aplikace Ruční sestavení a storno palet z distribučních balení.

Popis řešení

Do skladu hotových výrobků přicházejí z výrobních linek distribuční balení (krabice), která již jsou označena čárovým kódem. Ty se nakládají na palety tak, aby na každé byly výrobky určeného druhu, v určeném počtu a z určité výrobní linky. Nakládku na palety provádí obsluha . Celý proces je řízen a kontrolován počítačem, přes PDA a WiFi komunikaci.
Při zahájení činnosti obsluha pomocí PDA (terminálu) zjistí, zda je v kontaktu s řídícím PC. Ze zobrazeného údaje lze kromě dostupnosti (komunikace) vyčíst i zda je na řídícím počítači spuštěna aplikace společnosti Eprin, která zajišťuje terminálu protistranu. Proces nakládky obsluha ovládá tlačítky na terminálu a integrovaným laserovým snímačem načítá čárové kódy naložených krabic.
U přečtených dat se ověřuje zda nedošlo k načtení neplatného kódu, zda nebyla na paletu uložena krabice s jiným druhem výrobku, jestli naložená krabice nepochází z jiné výrobní linky než ostatní nebo jestli nebyl čárový kód na jedné krabici přečten dvakrát. Tím se zajistí, že paleta obsahuje správný počet výrobků jednoho druhu, z jednoho zdroje a správně označené.
Po ukončení nakládky obsluha paletu ukončí a zaeviduje. Následně je vzkazem na obrazovce vyrozuměna o úspěšné evidenci nebo o vzniklých potížích. To může být stav, kdy data přečetná z čárových kódů na krabicích neodpovídají datům ve SCADA systému. Dalším chybovým stavem může být situace, kdy řídící počítač není dostupný a nasbíraná data se nemohla přenést. I o tom je obsluha vyrozuměna a data lze přenést později po zpřístupnění řídícího PC.
Specifickou vlastností této aplikace společnosti EPRIN je schopnost dokončení palety, která byla naložena v jiném místě, většinou ve výrobě. Obsluha po zahájení operace přečte jakýkoliv čárový kód z etikety na krabici, která je na nedokončené paletě a podle přečtených dat se na řídícím PC vyhledá příslušná paleta, prověří platnost kódu a zjistí se zda je tato paleta určena k dokončení. Po úspěšném ověření je možné paletu ukončit a zaevidovat.
V aplikaci se počítá i se situací, kdy je třeba paletu smazat z evidence a ze systému. Obsluha po stisku určeného tlačítka přečte laserovým snímačem kód palety, která má být smazána a paleta se vymaže ze systému a zruší se evidence všech krabic, které jsou na ní naloženy. Pak lze krabice z palety odebrat nebo doplnit a paletu znovu načíst. Vymazání palety z evidence může být i zamítnuto. Buď již byla paleta expedována nebo existují jiné důvody proč systém vymazání palety nedovolí.

Technické údaje

  • Komunikační rozhraní: Wireless LAN, standard 802.11b WiFi, protokol TCP/IP
  • Výměna dat: Sdílené soubory ve formátu XML

Přínosy pro zákazníka

  • Řízení a koordinace pracoviště v reálném čase ve vztahu k ostatním pracovištím
  • Správa a údržba skladu
  • Okamžité informace o výrobcích a jejich umístění na paletách (struktura palet)
  • Odstranění chybovosti při kompletaci palet z distribučních balení
  • Přehled výroby za směnu
  • Zpětná dosledovatelnost (traceability) manipulace a pohybu přepravních balení

Použitý hardware a software

  • Softwarové vybavení pro sběr dat, jejich přenos a komunikaci s operátorem
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade