Eprin
CZ|EN

Skladové hospodářství v IS SAP

Skladové hospodářství v IS SAP
Čárové kódy v uhelných dolech
 

Popis řešení

Společnost EPRIN spol. s r. o. zrealizovala systém řízené skladové logistiky pro jeden z největších podniků v České republice OKD – Ostravsko-Karvinské doly.
 
Společnost OKD v současné době produkuje úctyhodných 12,7 milionů tun černého uhlí , zaměstnává více než 15000 zaměstnanců a rozkládá se na pěti lokalitách Ostravsko – Karvinského revíru. Pro zajištění bezchybného chodu firmy těchto gigantických rozměrů je nezbytná pozemní technická podpora s dokonale fungujícím zásobováním. Z těchto důvodů společnost OKD vypsala výběrové řízení na řešení on-line systému skladové logistiky, ve kterém společnost EPRIN spol. s r. o. zvítězila.
 
Stejně jako u spousty předchozích projektů, které společnost EPRIN spol. s r.o. již několikrát velmi úspěšně vyřešila, je systém postaven na on-line propojení s informačním systémem SAP realizovaném prostřednictvím sofistikované přepínané bezdrátové WiFi sítě Motorola s využitím výkonných terminálů MC3090.
 
Navržená realizace pokrytí signálem WiFi se opírá o vzorkové měření za pomoci profesionálního programového vybavení SiteScanner od společnosti Motorola. Signálem WiFi jsou pokryty veškeré skladové prostory určené pro manipulaci se zbožím. Pro usnadnění správy bezdrátové sítě, zajištění vysokého stupně bezpečnosti ochrany důvěrných dat a bezproblémové funkčnosti je WiFi síť navržena s použitím moderní technologie poslední generace přepínaných bezdrátových sítí tzv. Wireless Switch Network dodávané firmou Motorola .
 
Centrální řízení přepínané bezdrátové sítě je řešeno na každé z pěti lokalit zvlášť prostřednictvím Wireless Switchů RFS6000 a WS2000 dle rozsahu a velikostí jednotlivých lokalit. Samotné šíření signálu zajišťují přístupové body tzv. Access Porty AP300 , které pro on-line komunikaci se systémem využívají standardu 802.11 a/b/g.
 
Každý pracovník skladu je vybaven terminálem Motorola MC3090 s integrovaným snímačem čárových kódů a s možností připojení do bezdrátové sítě. Součástí terminálu je operační prostředí Windows 5.0NET s aplikací UClient , který je přes EPRINComm server online připojen k  SAP . Obsluha se pohybuje v terénu a snímačem načítá potřebné položky tak, jak to vyžadují jednotlivé obrazovky - „okna“ terminálu. Data jsou přes bezdrátovou síť WiFi přenášena přímo do SAP a po ověření jsou okamžitě platná.
 
Pracoviště jsou vybavena špičkovými termotransfer tiskárnami SATO GL412e , pomocí kterých jsou prostřednictvím WiFi sítě tisknuty materiálové etikety přímo z prostředí SAP. Operace , které může obsluha na terminálu provádět, jsou diferencovány na základě přístupových práv. Mezi ně patří: příjem a výdej zboží, přeskladnění, inventura, zobrazení skladové karty, tisk etiket materiálů.
 
Zcela ojedinělé je řešení integrace aplikace do SAP. Programová část aplikace byla vyvinuta přímo v prostředí informačního systému. Konzistence dokladů, které jsou v systému SAP zakládány terminálem, je zajištěna voláním standardních funkcí systému SAP. Využití technologie BAPI (Business Application Programming Interface) pro tato volání snižuje závislost na verzích SAP.
 
Zákazník tak získal možnost plynulých změn, vývoje a upgrade aplikace a jejích funkcí v SAP bez nutnosti následných úprav middleware - EPRINComm server a software terminálů - UClient. Díky tomu se jakákoliv změna nebo nová funkce ihned projeví na každém terminálu.
 

Přínosy pro zákazníka

Hlavními přínosy aplikace je vynikající flexibilita, otevřenost, zefektivnění práce skladníků a operátorů skladu, odstranění chybovosti – data již není třeba přepisovat do PC a následně exportovat do informačního systému. Také nároky na obsluhu jsou nižší, obsluha pouze vyplňuje položky, které se zobrazují na displeji terminálu. Oproti běžným řešením integrovaným do SAP se sníží i náklady na vývoj nebo upgrade systému. Pro management je největším ziskem okamžitý přehled o položkách skladu v reálném čase.
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade