Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaŘešeníPřípadové studieOdvětvíAutomotiveSnímání miniaturního 2D kódu ve výrobním procesu

Snímání miniaturního 2D kódu ve výrobním procesu

Snímání miniaturního 2D kódu ve výrobním procesu
Společnost Siemens VDO Rožnov pod Radhoštěm vyrábí elektronické desky do počítačů a scannerů. Jde o vysoce technologicky rozvinutou výrobu, jejíž samozřejmou součástí je identifikace pomocí čárových kódů. Tyto kódy jsou, vzhledem k nepatrné velikosti vyráběných součástek, miniaturní a pro jejich čtení bylo třeba dodat spolehlivé a výkonné snímače. Siemensu je dodala společnost EPRIN.
 

Popis řešení

Základním požadavkem na vlastnosti snímače byla spolehlivá schopnost čtení miniaturních 2D kódů, při průchodu výrobní linkou. Kódy jsou laserem vypáleny na součástku, která se v průběhu výroby letuje na desku s tištěnými spoji. Typ kódu Datamatrix je velký 1,7 x 1,7 milimetrů a obsahuje 22 zakódovaných znaků! Na snímku je miniaturní kód v porovnání s desetníkem, dnes již neexistující mincí české měny, která je velikostí srovnatelná se současným eurocentem.
 
Snímání takové součástky velmi ovlivňuje i okolní prostředí, přirozené světelné podmínky, doplňující světelné zdroje apod. Zkoušky, které tým EPRINu provedl na dodaných vzorcích, potvrdily správnost prvotního rozhodnutí pro použití stacionárního průmyslového snímače MS Quadrus EZ.
 
Snímač je nainstalován na výrobní linku v pokročilé fázi výroby, kde probíhá přiletování miniaturního kódu na vyráběnou součástku. Úkolem snímače je ověřit přítomnost kódu a zaevidovat součástku do systému. To se děje sejmutím kódu ze součástky při průchodu linkou, dekódováním dat a jejich odesláním do databáze společnosti Siemens. V případě, že se nepodaří kód přečíst, je deska s tištěnými spoji vyřazena z výroby automatickou rukou.        
 
Přítomnost součástky pak musí zkontrolovat obsluha. Pokud je na desce kód, vyřadí jej obsluha pro nečitelnost. Jestliže kód na desce chybí, vrátí se deska zpět ke kroku letování 2D kódu a dále postupuje obvyklým způsobem. Snímač komunikuje prostřednictvím signálů s řídícím PC, které kontroluje další potřebné operace na lince. Do databáze řídícího PC se přenáší i sejmutá a dekódovaná data.
 

Přínosy pro zákazníka

  • Přesná evidence výroby
  • Snížení chybovosti
  • Zpětná dosledovatelnost – traceability
  • Úspora času a nákladů při označování výrobků
  • Snadná integrace do výrobní linky
 

Použitý hardware a software

  • ESP software pro nastavení a práci snímače MS Quadrus  EZ
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade