Eprin
CZ|EN

Speciální etikety na nápoje

Tento projekt vypracovala společnost EPRIN speciálně pro výrobce nápojů, kteří své výrobky distribuují do maloobchodní sítě v plastových přepravkách. Jejich označení čárovým kódem umožňuje snadnou evidenci v systému, sledování pohybu přepravek a tím zkvalitnění distribuce, logistiky i úsporu nákladů.

Popis řešení

Nápojové přepravky kolují od výrobce k prodejci, případně zákazníkovi, a vrací se zpět do výrobního závodu. Aby mohly být dále použity, je třeba je vymýt a dezinfikovat. Jednou z možností, jak zajistit stálý přehled o pohybu přepravky a jejím stavu - plná, prázdná, špinavá nebo čistá, je označení etiketou s čárovým kódem.
Společnost EPRIN pro tuto aplikaci dodává etikety, které po svém nanesení na přepravku bezpečně drží na místě v průběhu celého cyklu, až do návratu do mateřského závodu. Použitý materiál má vynikající přilnavost a stálost. Etikety se potiskují termotransfer metodou potřebnými údaji, tj. čárovým kódem, který obsahuje aktuální evidenční číslo přepravky.
Naplněná přepravka s nápoji je při distribuci označena etiketou a načtena do systému snímačem čárového kódu, kde je evidována jako „expedovaná“. Po návratu prázdné přepravky zpět do závodu se z etikety opět přečte čárový kód a položka je v systému vedena jako navrácená a použitá. Následně přepravka putuje do myčky. Před vstupem do mycího procesu je opět sejmut čárový kód. Tím se zajistí kontrola, zda přepravka skutečně prošla myčkou a výrobce má jistotu, že ji do oběhu vrátí čistou.
Díky specifickým vlastnostem použitého materiálu se etiketa v průběhu mytí sloupne a z myčky vyjde čistá, neoznačená přepravka, která je připravena pro použití v dalším cyklu. Na jeho počátku bude opět označena speciální etiketou s čárovým kódem, tj. evidenčním číslem pro příslušný cyklus.
Výrobce může pro označování přepravek používat „vlastní“ řadu čárových kódů, např. Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128 atp., protože monitoruje vlastní přepravky. Nemusí investovat do kódů licencovaných, např. EAN, jako v případě výrobků určených ke komerčnímu prodeji. To ovšem nevylučuje využití etikety na přepravce jako jeden z druhů balení pro SSCC.
Společnost Eprin tímto projektem výrobcům nápojů nabízí trvalý přehled o pohybu přepravek a jistotu, že se jejich nápoje budou k zákazníkovi dostávat v čistých přepravkách.

Technické údaje

  • Papírová etiketa
  • Gramáž 73g/m2
  • Minimální teplota aplikace +5 °C
  • Teplota použití -20°C ~ +80 °C

Přínosy pro zákazníka

  • Vynikající přilnavost etikety a její snadné odstranění v prostředí výrobního závodu při mycím procesu
  • Snadná integrace do stávajícího výrobního systému
  • Trvalý přehled o pohybu a stavu přepravky
  • Zpětná dosledovatelnost (traceability)
Speciální etikety na nápoje
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade