Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaŘešeníPřípadové studieOdvětvíAutomotiveVirtuální pracoviště pro označování distribučních balení a sestavování palet

Virtuální pracoviště pro označování distribučních balení a sestavování palet

Virtuální pracoviště pro označování distribučních balení a sestavování palet
V každém moderním výrobním procesu je třeba sledovat výrobky ve všech fázích výroby. Z toho plyne nutnost jejich označení a evidence. Nejúčinnější je v tomto případě využití možností čárového kódu a bezdrátové komunikace. Společnost EPRIN vyvinula aplikaci Virtuálního pracoviště, která má všechny výhody, jež nabízí označování čárovým kódem a navíc může být začleněna do jakéhokoliv místa výroby.

Popis řešení

Nezávislé - virtuální pracoviště navržené a dodané společností EPRIN využívá zákazník pro ruční označování přepravních balení čárovým kódem, jejich bezchybné skládání na palety, evidenci a kontrolu ve SCADA (Supervisory Control And Data Acquisiton ) systému.
Pracoviště je v tomto případě zařazeno za balicí stroj. Obsluha celý proces ovládá tlačítky na průmyslovém PDA. Po zahájení činnosti volbou příslušné funkce, vytiskne etiketu pro přepravní balení, které sjíždí z balicího stroje a nalepí ji na krabici, kterou uloží na paletu. Pak z etikety přečte čárový kód snímačem, který je integrován v PDA. Pokud by došlo k poškození etikety, po jejím vytištění nebo při aplikaci, může obsluha vytisknout jinou (náhradní, ne identickou) etiketu.
Data pro tisk etikety se získávají z firemního SCADA (Supervisory Control And Data Acquisiton ) systému přes WiFi (standard 802.11b) Access Point a LAN. Obdobně probíhá i komunikace mezi PDA a tiskárnou čárového kódu.
Po každém přečtení kódu z balení, které bylo právě uloženo na paletu se ověřuje homogenita palety (zda obsahuje balení s výrobky stejného druhu), duplicita čteného kódu v rámci palety (zda paleta neobsahuje balení s identickým označením) a platnost sejmutého druhu výrobku vzhledem k tomuto pracovišti (zda se paletizuje správný druh výrobku a ne jiný). Po úspěšné verifikaci načtených údajů se na obrazovce PDA zvýší hodnota počítadla naložených balení.
Jakmile je na paletě požadované množství ověřených balení, může obsluha paletu ukončit stiskem tlačítka na PDA (ukončení palety je možné provést kdykoliv v průběhu jejího nakládání, např. na konci směny nebo požadavku jen částečného naložení). Po řádném ukončení je paleta v systému zařazena do fronty naložených palet v řídícím PC ve skladě hotových výrobků a data jsou v XML souborech odeslána do SCADA systému přes WiFi Access Point a LAN. Tím proces sestavování (nakládání) palety na virtuálním pracovišti končí a paleta je odvezena do skladu.
Nezávislé virtuální pracoviště zákazník využívá také ve skladu hotových výrobků pro ruční označení celých palet. Jde o velmi rychlou a snadnou operaci, při které obsluha načte snímačem čárový kód z etikety jakéhokoliv balení na paletě. Podle údajů kódu se ve frontě sestavených palet v řídícím PC vyhledá příslušná paleta a připraví se odpovídající údaje pro tisk etikety, kterou bude označena. Tisk se pak provede automaticky.
Aplikace ručního označování palet je podrobně popsána v samostatné případové studii.

Technické údaje

 • Komunikační rozhraní: Wireless LAN, standard 802.11b WiFi, protokol TCP/IP
 • Výměna dat: Sdílené soubory ve formátu XML

Přínosy pro zákazníka

 • Zpětná dosledovatelnost (traceability) manipulace a pohybu přepravních balení
 • Úspora času při označování
 • Okamžité informace o výrobcích a jejich umístění na paletách
 • Eliminace chyb při značení přepravních balení (krabic)
 • Úspora materiálu – tiskne se pouze potřebný počet etiket
 • Balení jsou připravena pro rychlou integraci do skladového hospodářství
 • Mobilita pracoviště

Použitý hardware a software

 • Softwarové aplikace Eprin pro sběr dat, jejich přenos a komunikaci s operátorem
 • Tiskárna SATO CL412
 • PDA Unitech PA963
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade