Eprin
CZ|EN
HomepageSolutionsCase studiesBranchEngineeringTake advantage of our know-how for the registration of your inventory

Take advantage of our know-how for the registration of your inventory

Aplikaci využívá výrobní společnost Jihomoravská armaturka spol. s r.o., která dodává své výrobky nejen na tuzemský trh, ale vyváží je do téměř 50 zemí světa. Je zřejmé, že logistika je jedním z klíčových bodů firmy. Významným krokem k zefektivnění a optimalizaci práce ve skladech výrobního závodu bylo řešení evidence skladových zásob a integrace snímání čárového kódu do SAP R/3, které v roce 2004 realizovala společnost EPRIN .

Přínosy pro zákazníka

  • Zvýšení efektivity práce
  • Snížení chybovosti, odstraní se nutnost přepisu dat
  • Přehled o položkách skladu v reálném čase
  • Průběžná aktualizace dat
  • Zjednodušení práce
  • Snížené nároky na obsluhu
  • Sloučení některých funkcí
Na první pohled je řešení velmi jednoduché. Operátoři skladu hotových výrobků a skladu polotovarů jsou vybaveni terminály Unitech PA962 s integrovaným snímačem čárového kódu a WiFi klientem. Součástí terminálu je operační prostředí Windows 4.2NET s upraveným WEB prohlížečem, který je přes EprinComm server online napojen na SAP. Obsluha se pohybuje v terénu a snímačem načítá potřebné položky, tak jak to vyžadují jednotlivé obrazovky - „okna“ terminálu. Data jsou přes bezdrátovou síť WiFi 802.11b přenášena přímo do SAP a po ověření jsou okamžitě platná. Tímto způsobem připravují data pro systém SAP jednotliví uživatelé prostřednictvím terminálu.

Operace, které může obsluha na terminálu provádět, jsou diferencovány na základě přístupových práv. Mezi ně patří: Přeskladnění výroba - sklad, Expedice, Interní přesun/přeskladnění a Inventura.

Zcela ojedinělé je řešení integrace aplikace do SAP. Programová část aplikace byla vyvinuta přímo v prostředí informačního systému. Konzistence dokladů, které jsou v systému SAP zakládány terminálem, je zajištěna voláním standardních funkcí systému SAP. Využití technologie BAPI (Business Application Programming Interface) pro tato volání snižuje závislost na verzích SAP.

Zákazník tak získal možnost plynulých změn, vývoje a upgrade aplikace a jejích funkcí v SAP bez nutnosti následných úprav middleware - EprinComm server a software terminálů - WEB prohlížeč. Díky tomu se jakákoliv změna nebo nová funkce ihned projeví na každém terminálu.

Hlavními přínosy aplikace je vynikající flexibilita, otevřenost, zefektivnění práce skladníků a operátorů skladu, odstranění chybovosti – data již není třeba přepisovat do PC a následně exportovat do informačního systému. Také nároky na obsluhu jsou nižší, obsluha pouze vyplňuje položky, které se zobrazují na displeji terminálu. Oproti běžným řešením integrovaným do SAP se sníží i náklady na vývoj nebo upgrade systému. Pro management je největším ziskem okamžitý přehled o položkách skladu v reálném čase.

Technické údaje

Komunikační rozhraní: Standard 802.11b WiFi, protokol TCP/IP, HTML
Výměna dat: On-line volání RFC (Remote Function Call) ze SAP přes HTML rozhraní

Použitý hardware a software

  • Univerzální middleware EprinComm server
  • Infrastruktura bezdrátové WiFi sítě
Eprin

Zaujala vás naše aplikace evidence skladových zásob v SAP?

Navrhneme pro vás aplikaci na míru.
Můžete nás rovnou
Kontaktovat
We know our job and understand your needs. More than 30 years of experience in automatic identification.
Kontaktujte nás
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade