Eprin
CZ|EN

RFID expediční brána

RFID expediční brána
Potenciál pro zvýšení efektivity v desítkách procent
 

Popis řešení

Toto speciálně vyvinuté zařízení zajišťuje automatické sledování sériových čísel a typů výrobků a správnost expedovaných palet bez nutnosti zásahu či manipulace se zbožím obsluhou. Tento systém řeší expedici zboží pomocí radiofrekvenční bezkontaktní technologie – RFID. Mezi největší přínosy tohoto systému patří především rychlost, spolehlivost a hromadné načítání dat, eliminace chyb a omylů při expedici, snížení manipulace s expedovaným zbožím, přesnost vyhodnocení, okamžité výstupy pro informační systémy uživatele a zpětnou dohledatelnost.
 
Díky univerzálnosti nasazení je možné tento systém instalovat buď samostatně, nebo kombinovat s použitím čárových kódů. Objem expedice u zákazníka, kde byl tento systém nasazen, se pohybuje okolo 400 expedovaných palet denně, tedy až 100 000 palet ročně. Po nasazení systému došlo ke zvýšení efektivity o 35 %. Nicméně tento systém je připraven pojmout mnohonásobně větší objem expedice.
 

Celý systém se skládá z následujících komponent:

RFID tiskárna spolu s papírovými samolepícími etiketami, které v sobě mají integrován RFID inlay, tvoří část, kde se výrobky či produkty označují. Uživatel má možnost specifikovat jednak velikost, tvar, typ a barvu etikety, ale také informace, které budou vytištěné na etiketě, spolu s informacemi zapsanými v RFID čipu. Tento způsob označení se nazývá SmartLabel. Od chvíle označení je tedy možné využít identifikace pomocí čárového kódu či RFID nejen během procesu expedice, ale ve všech procesech v celém logistickém řetězci až po koncového zákazníka.
 
Druhou částí systému je pak samotná RFID expediční brána, která je připojena k informačnímu systému zákazníka. Díky poskytnutým informacím o skladbě očekávaných sériových čísel či typů produktů ze systému je schopna přesně vyhodnotit správnost právě expedovaných palet. Pro snímání a vyhodnocení je přitom zapotřebí jen pár sekund. Vše se děje plně automaticky bez nutnosti zásahu. Obsluha expedice je pouze informována pomocí světelné a/nebo zvukové signalizace spolu s přesným zobrazením aktuálního stavu na monitoru.
 
Jeden cyklus čtení a vyhodnocení funguje následovně: při přiblížení vozíku s paletami do RFID expediční zóny se rozsvítí oranžové světlo, které znamená zahájení čtení a vyhodnocování. Od prvního okamžiku čtení je zahájena komunikace s informačním systémem zákazníka a probíhá průběžné vyhodnocování správnosti. Pokud je zjištěna chyba ve skladbě expedovaných palet, dochází k rozsvícení červeného světla a je informován vedoucí pracovník.
 
Pokud je vše v pořádku rozsvítí se zelené světlo a pracovník bez nutnosti s vozíkem zastavovat pokračuje na nakládací rampu a umísťuje palety do přistaveného kamionu. Přesný zápis seznamu expedovaných palet je proveden v okamžiku, kdy vozík projede za hranici expediční brány, což je zajištěno použitím kombinace optického čidla s označením vozíku RFID tagem. Zároveň zhasnou všechna světla a systém je připraven pro další expedici.
 
Přitom jeden cyklus expedice je otázkou několika sekund. Samozřejmostí je propojení se stávající strukturou logistických systémů (dle vyjádření ATOZ Logistics uvedla jako největší bolest v nedávném průzkumu nadpoloviční většina logistů v České a Slovenské republice).
 

Video ke studii

Přínosy pro zákazníka

 • Okamžitá kontrola expedovaného zboží
 • 100% zachycení chybně expedovaných položek
 • Světelná signalizace stavu kontroly
 • Systémově expedice do 5 sekund
 • Zpětná dohledatelnost
 • Rychlé určení příčiny a odstranění problému
 • Vyšší efektivita expedice až o 35 %
 

Eliminuje:

 • Nutnost obsluhy opouštět kabinu vysokozdvižného vozíku
 • Skenovat každou krabici zboží jednotlivě
 • Možnosti lidských omylů
 • Vícenáklady spojené s expedicí zboží
 

Použitý hardware a software

 • V projektu bylo využito následujících komponent - RFID: AN480|AN480, XR480|XR480
We know our job and understand your needs. More than 30 years of experience in automatic identification.
Kontaktujte nás
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade