Eprin
CZ|EN
Homepage / Solutions / Case studies / Branch / AutomotiveRuční označení palet a jejich evidence

Ruční označení palet a jejich evidence

Ruční označení palet a jejich evidence
Tato jednoduchá aplikace řeší označení palet, které přicházejí z výroby naložené krabicemi s výrobky a jejich evidenci v podnikovém systému. U zákazníka slouží jako samostatné pracoviště, které doplňuje nebo zastupuje plně automatizovanou aplikaci etiket na palety.

Popis řešení

Na pracoviště přijíždějí palety naložené krabicemi s výrobky, které již jsou označeny čárovým kódem a evidovány v systému. Úkolem je označení palety příslušnou etiketou ze dvou stran a její zaevidování do systému jako celku.
Proces označení a evidence velmi usnadňuje řídící počítač, který již má informace o obsahu příchozích palet. První etiketa, která je určena pro označení palety se tiskne automaticky. Obsluha ji nalepí na paletu a ručním scannerem přečte čárové kódy na etiketě v určeném pořadí. Jejich platnost se ověří v systému a vytiskne se druhá paletová etiketa. I její obsah (čárové kódy) obsluha po nalepení načte snímačem ve stanoveném pořadí a opět proběhne kontrola jejich platnosti v systému. Po úspěšném ověření je označená paleta zaevidována do systému.
Pokud se stane, že se etiketa po výtisku znehodnotí, například špatným nalepením nebo zmuchláním, může obsluha zopakovat tisk etikety tak, že ručním snímačem přečte kód pro opakování tisku. Pak pokračuje v práci obvyklým způsobem.

Technické údaje

  • Komunikační rozhraní: Wireless LAN, standard 802.11b WiFi, protokol TCP/IP
  • Výměna dat: Sdílené soubory ve formátu XML
  • Integrace: Výměna dat se SCADA systémem, návaznost na sklad

Přínosy pro zákazníka

  • Úspora materiálu – tiskne se pouze potřebný počet etiket
  • Úspora času při označování
  • Správa a údržba skladu hotových výrobků
  • Okamžité informace o výrobcích a jejich umístění na paletách (struktura palet)
  • Zpětná dosledovatelnost (traceability) manipulace a pohybu přepravních balení a palet

Použitý hardware a software

  • Rozvaděč s řídícím modulem ADAM 6500
  • Softwarové vybavení EPRIN
We cooperate with significant partners
More than 27 years of experience in auto-ID
We know our job and understand to your needs
BRANCH OFFICE CONTACTS
Brno+420 538 707 200+420 602 158 104
Podnikatelská 2956/6, B3, Brno
Sign up for our newsletter
By signing, you agree to process your personal information for the purpose of sending business communications. You can withdraw your consent at any time. For details, see the Privacy Policy.
Newsletter
YouTube    Facebook    Twitter    LinkedIn