Eprin
CZ|EN
Domovská stránkaŘešeníPřípadové studieOdvětvíAutomotiveTraceability and control of the monitored material

Traceability and control of the monitored material

Kontrola a sledování materiálu
Cílem bylo vytvoření aplikace, která by nahradila papírovou (ruční) evidenci materiálů vstupujících do výroby a její začlenění do SCADA (Supervisory Control And Data Acquisiton) systému. Zákazník se tak zbavil ekonomicky nákladného papírového archivu, získal přehled o materiálech použitých pro výrobu v reálném čase a možnost okamžité změny výroby.

Přínosy pro zákazníka

  • Zpětná dosledovatelnost (traceability) materiálů použitých pro výrobu v souladu s nařízením ES 178/2002
  • Kontrola použitých materiálů v reálném čase
  • Eliminace náhodných chyb
  • Možnost okamžité změny ve výrobě
  • Náhrada papírového archivu a s tím spojená úspora nákladů na jeho provoz
Společnost EPRIN navrhla jednoduché a finančně dostupné řešení, které využívá označení materiálů čárovými kódy tak, jak přicházejí od dodavatelů. Toto dodavatelské značení je jednotné a kompatibilní s podnikovým systémem, proto se jeho část v aplikaci využívá pro identifikaci materiálu.

Obsluha pomocí PDA s integrovaným snímačem čárového kódu přečte čárový kód materiálu ještě před založením do výrobní linky (stroje). Nasbíraná data jsou v XML souborech odesílána do podnikového systému přes WiFi Access Point a LAN. Kód (identifikační číslo) je porovnán s množinou přípustných materiálů pro aktuálně vyráběný druh a výsledek je formou dialogu oznámen obsluze.
Ta dialog v případě shody potvrdí. V opačném případě nahradí obsluha materiál jiným, povoleným a znovu přečte kód materiálu. V obou případech se kód a šarže materiálu, datum i čas jeho použití a atribut shody uloží do evidence.

Oboustranná komunikace systému a aplikace umožňuje kdykoliv provést okamžitou změnu výroby. Zákazník tak získává nejen účinný prvek kontroly a evidence, ale především jeden z důležitých nástrojů řízení. Velkou výhodou aplikace je otevřenost - možnost začlenění do stávajícího systému a dalšího rozšíření.
Kontrola a sledování materiálu

Technické údaje

Komunikační rozhraní: Wireless LAN, standard 802.11b WiFi, protokol TCP/IP
Výměna dat: Sdílené soubory ve formátu XML

Použitý hardware a software

  • Zakázkové softwarové řešení pro sběr dat, jejich přenos a komunikaci s operátorem
  • PDA - UNITECH PA963
Eprin

Zaujala vás naše aplikace pro automatické sestavení, evidenci a označení palet?

Navrhneme pro vás aplikaci na míru.
Můžete nás rovnou
Kontaktovat
Umíme svojí práci a rozumíme Vašim potřebám. Více než 30 let zkušeností v oboru automatické identifikace.
Kontaktujte nás
Evrospká unie
Tento projekt INOVATIVNÍ SYSTÉM SLUŽEB PODPORUJÍCÍCH AUTOMATIZACI je spolufinancován Evropskou unií.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
South Moravia
This international sales marketing campaign was realized with the financial support of the South Moravian Region through the Project „Centre for International Trade“
Centre trade