Eprin
CZ|EN
HomepageSolutionsCase studiesBranchAutomotiveTraceability and control of the monitored material

Traceability and control of the monitored material

Kontrola a sledování materiálu
Cílem bylo vytvoření aplikace, která by nahradila papírovou (ruční) evidenci materiálů vstupujících do výroby a její začlenění do SCADA (Supervisory Control And Data Acquisiton) systému. Zákazník se tak zbavil ekonomicky nákladného papírového archivu, získal přehled o materiálech použitých pro výrobu v reálném čase a možnost okamžité změny výroby.

Přínosy pro zákazníka

  • Zpětná dosledovatelnost (traceability) materiálů použitých pro výrobu v souladu s nařízením ES 178/2002
  • Kontrola použitých materiálů v reálném čase
  • Eliminace náhodných chyb
  • Možnost okamžité změny ve výrobě
  • Náhrada papírového archivu a s tím spojená úspora nákladů na jeho provoz
Společnost EPRIN navrhla jednoduché a finančně dostupné řešení, které využívá označení materiálů čárovými kódy tak, jak přicházejí od dodavatelů. Toto dodavatelské značení je jednotné a kompatibilní s podnikovým systémem, proto se jeho část v aplikaci využívá pro identifikaci materiálu.

Obsluha pomocí PDA s integrovaným snímačem čárového kódu přečte čárový kód materiálu ještě před založením do výrobní linky (stroje). Nasbíraná data jsou v XML souborech odesílána do podnikového systému přes WiFi Access Point a LAN. Kód (identifikační číslo) je porovnán s množinou přípustných materiálů pro aktuálně vyráběný druh a výsledek je formou dialogu oznámen obsluze.
Ta dialog v případě shody potvrdí. V opačném případě nahradí obsluha materiál jiným, povoleným a znovu přečte kód materiálu. V obou případech se kód a šarže materiálu, datum i čas jeho použití a atribut shody uloží do evidence.

Oboustranná komunikace systému a aplikace umožňuje kdykoliv provést okamžitou změnu výroby. Zákazník tak získává nejen účinný prvek kontroly a evidence, ale především jeden z důležitých nástrojů řízení. Velkou výhodou aplikace je otevřenost - možnost začlenění do stávajícího systému a dalšího rozšíření.
Kontrola a sledování materiálu

Technické údaje

Komunikační rozhraní: Wireless LAN, standard 802.11b WiFi, protokol TCP/IP
Výměna dat: Sdílené soubory ve formátu XML

Použitý hardware a software

  • Zakázkové softwarové řešení pro sběr dat, jejich přenos a komunikaci s operátorem
  • PDA - UNITECH PA963
Eprin

Zaujala vás naše aplikace pro automatické sestavení, evidenci a označení palet?

Navrhneme pro vás aplikaci na míru.
Můžete nás rovnou
Kontaktovat
We know our job and understand your needs. More than 30 years of experience in automatic identification.
Kontaktujte nás